Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat

Klucz do zrozumienia siebie

Niestety, w naszym społeczeństwie wciąż niezasłużenie pokutuje pogląd, że książki o tematyce psychologicznej są skierowane do psychologów i studentów zgłębiających tę właśnie dziedzinę wiedzy. Nic bardziej mylnego. Czym bowiem jest psychologia? To życie wszystkich nas razem i każdego z osobna, to klucz do zrozumienia siebie w świecie i innych wobec nas.
Zamiast więc ograniczać się tylko do poradników prezentujących psychologię domorosłą, warto sięgnąć po ambitną lekturę, która traktuje psychologię w sposób holistyczny, wskazując, że człowiek to całość jego myśli, uczuć, emocji i interakcji ze środowiskiem, a także jego fizjologia i światopogląd. Warto dowiedzieć się, czy istnieje altruizm, a jeśli tak, to jaki. Jakie sygnały nieświadomie wysyłamy rozmówcy, dlaczego ulegamy perswazji...
Psychologia na obecnym poziomie swego rozwoju potrafi zaintrygować kreatywnością badań i jakością stawianych odpowiedzi na zadawane jej pytania. Po lekturze tej książki może okazać się, że wiele dotychczas niezrozumiałych dla nas sytuacji społecznych ma swoje logiczne uzasadnienie. Przede wszystkim jednak lektura tak wartościowej poznawczo pozycji wydawniczej może przynieść wiele korzyści na przyszłość. Nieustannie bowiem jesteśmy wplątani w wir interakcji, które do łatwych nie należą.

Recenzent: Barbara Oleksy

Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg

Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat

Tłumaczenie: Marek Majczyna, Beata Majczyna, Katarzyna Sikora, Anna Tylikowska

Jeden z najbardziej popularnych podręczników do psychologii na świecie. Nareszcie po polsku!

Nowoczesny podręcznik, napisany przez uznane autorytety, to propozycja skierowana zarówno do nauczycieli akademickich i studentów, jak i do osób po prostu zainteresowanych tą dziedziną nauki.

Wyjątkowość tego podręcznika widoczna jest już na poziomie założeń i filozofii, jakie przyświecały autorom. Po pierwsze, Kosslyn i Rosenberg wyszli z założenia, że psychika człowieka to spójna całość. Aby zrozumieć jej działanie, trzeba zawsze rozpatrywać ją jednocześnie z perspektywy procesów zachodzących w mózgu (czyli czynników biologicznych), z perspektywy osoby (czyli przekonań, pragnień, uczuć) oraz świata lub grupy (czyli czynników społecznych, kulturowych, środowiskowych). W podręczniku każde zagadnienie psychologiczne jest więc omawiane z perspektywy trzech poziomów, co znajduje odzwierciedlenie już w samym tytule.

Z pierwszym założeniem wiąże się i drugie, nie mniej istotne. Autorzy podręcznika pokazują, że różne obszary psychologii są komplementarne. By to podkreślić, często tłumacząc daną teorię, przywołują zagadnienia i badania należące do różnych dziedzin.

Książce towarzyszy interaktywny tutor w postaci zestawu ćwiczeń i testów na płycie CD pozwalających lepiej opanować materiał zreferowany w podręczniku. Każdemu rozdziałowi podręcznika odpowiadają dwa zestawy zadań. Pierwszy to rodzaj repetytorium, w którym pytania odnoszą się bezpośrednio do zawartości rozdziału, badają stopień zrozumienia najważniejszych zagadnień i pomagają w uczeniu się ich. Zestaw drugi szczegółowo sprawdza wiedzę dzięki wnikliwym i podchwytliwym pytaniom.