Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

27.03.2019

Wokół Okrągłego Stołu - debata z udziałem ekspertów

Czy po 30 latach poznano już wszystkie tajemnice rozmów między obozem rządzącym a opozycją? Jak osiągnięto kompromis bez rozlewu krwi? Jakie sekrety skrywają ściany owianej niesłusznie złą sławą Magdalenki?

Z okazji 30-lecia Obrad Okrągłego Stołu Wydawnictwo Znak Horyzont zaprasza na debatę poświęconą książce dra hab. Jana Skórzyńskiego - "Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL".

Spotkanie z: dr hab. Janem Skórzyńskim, prof. Włodzimierzem Borodziejem, prof. Antonim Dudkiem i prof. Andrzejem Friszke

Data spotkania: Środa, 27 marca 2019

Godzina: 18:00

Gdzie: Dom Spotkań z Historią Karowa 20, Warszawa

Prowadzący: Aleksandra Boćkowska

W masowej wyobraźni symbolem końca komunizmu w Europie jest upadek muru berlińskiego. Ale demontaż żelaznej kurtyny rozpoczęto w Warszawie.

Obalenie komunizmu bez rozlewu krwi wydawało się niemożliwe. Odebranie władzy dyktatorskiemu reżimowi w Polsce bez wszczynania wojny domowej stało się wydarzeniem wyjątkowym w skali światowej. Do dziś budzi ono zarówno zdziwienie, jak i podziw wielu ekspertów. Okrągły Stół sprawił, że kostki sowieckiego domina zaczęły się przewracać jedna po drugiej.
Jak osiągnięto kompromis bez ofiar śmiertelnych? Jakie sekrety skrywają ściany owianej złą sławą Magdalenki?

Jan Skórzyński odkrywa przed czytelnikiem wszystkie tajemnice obrad między obozem rządzącym a opozycją. Charakteryzuje strategie polityczne obu stron konfliktu oraz opisuje wewnętrzne rozłamy w partii i ruchy dążące do demokratyzacji życia społecznego. Z niezwykłą wnikliwością analizuje każdy aspekt negocjacji, które na zawsze zmieniły bieg historii. To opowieść o trudnej sztuce wypracowywania kompromisu w czasach niesprzyjających porozumieniu. A może Solidarność dopuściła się zdrady społecznych aspiracji…