Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Powstanie '44

Kolejne wielkie dzieło profesora Daviesa

Pokazując historię polskiej walki o wolność w szerokim kontekście historii Europy, Davies przywraca Polsce należne jej miejsce w świadomości ludzi na całym świecie. Nie da się zrozumieć historii świata bez historii Polski i vice versa. Powstanie Warszawskie zasługuje, by zarówno w Polsce, jak i poza nią móc opowiadać o nim w sposób pozbawiony górnolotnych frazesów i nacjonalistycznych naleciałości.

 

Książka Daviesa przywraca optyce patrzenia na II wojnę światową właściwe proporcje. Dzięki temu, możemy dziś, bez kompleksów - za to z refleksją - pochylić się nad dramatem walczącej Warszawy. Ta książka to także opowieść o czymś więcej. To historia pokolenia, które w imię wolności zapłaciło cenę najwyższą. Ludzi, którzy powinni byli stać się fundamentem powojennej rzeczywistości, a zamiast tego czekała ich emigracja lub śmierć. To przestroga przed tyranią, ale i przed rodzącą się z kłótliwości i warcholstwa słabością. Książka o tym, czego nas mogą nauczyć bohaterowie polskiego podziemia. Tu i teraz. Struktura książki jest jasna i klarowna. Sądy autora spokojne i rzeczowe, jeśli tylko się da - poparte solidnymi dowodami. Aparat pomocniczy jest bogaty i dobrze zorganizowany. Teksty źródłowe i analizy, mapy i zdjęcia - to wszystko sprawia, że książka wywiera jeszcze mocniejsze wrażenie. Kapsułki sprawdzają się kapitalnie. Ta forma warta jest promowania.


Recenzent: Michał Nycz

Davies umieścił historię Powstania na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, rozszerzając narrację do czasów współczesnych.

Powstanie Warszawskie to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej, w którym ogniskują się historyczne konflikty tamtego czasu. Chociaż z różnych powodów na Zachodzie i na Wschodzie starano się o Powstaniu zapomnieć - jego skutki były trwałe, a jego echa brzmią po dzień dzisiejszy. Historyczne znaczenie Powstania w związku z siłami działającymi w obrębie antyhitlerowskiej koalicji lepiej widać dziś, z perspektywy czasu.