Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920

Cudu nie było

Jak zwykle skrupulatny Davies spogląda chłodnym okiem niezaangażowanego historyka na zdarzenia z Polskiej przeszłości. Książka trudna - tak jak trudna jest nasza historia. Skrupulatnie przedstawia genezę konfliktu między białą "pańską" Polską a Radziecką Utopią. Czerwony Smok Robotniczej Rewolucji musi pożreć nowo narodzone dziecię I wojny światowej i nowego geopolitycznego porządku, aby móc rozwinąć skrzydła nad resztą rozwijającej się industrialnie Europy. Jednak na drodze smoka staje jak św. Jerzy - młoda i słabo uzbrojona Polska armia dowodzona przez Piłsudskiego. Zwycięstwa i porażki po jednej i drugiej stronie konfliktu były wypadkową szczęśliwych posunięć ,błędów przeciwnika i desperacji w obronie własnych interesów. Polska miała dużo szczęścia wygrywając tę bitwę. Niestety, przyszło jej za to zapłacić po 17 września 1939 r. i przez następnych kilka dekad. Książka Daviesa to metryka chrztu II Rzeczpospolitej. Pozycja obowiązkowa.
Recenzent: Piotr Stasiowski

Każdy, choćby w najmniejszym stopniu zainteresowany polską historią, powinien tę książkę przeczytać

Wojna, która zmieniła bieg dwudziestowiecznych dziejów. W klasycznym już studium Norman Davies roztacza przed czytelnikiem historycznie wierny, a jednocześnie przystępny w odbiorze, obraz całokształtu wojny polsko-bolszewickiej.

Brytyjski historyk dokładnie odtwarza przebieg poszczególnych kampanii i bitew, naświetla polityczny – tak polski, jak i międzynarodowy – kontekst działań wojskowych i tłumaczy, dlaczego Polska zwyciężyła niesioną na bagnetach czerwonoarmistów „robotniczą” rewolucję.

Każdy, choćby w najmniejszym stopniu zainteresowany polską historią, powinien tę książkę przeczytać.