Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Zrozumieć własną wiarę

Budowanie więzi

Wiara. Moja wiara. Jak rozumiem moją własną wiarę ? Właśnie... Zrozumieć własną wiarę. To jakby odnaleźć własny styl ubierania się. Mama czy tata często narzuca swojemu dziecku - ubierz to; ubierz tamto... Ubierz się jak człowiek! Tyle, że czasem to ubranie nas uwiera i gdy przychodzi upragniona wolność to bez refleksji zbuntowani odrzucamy wszystko to, co nam rodzice proponowali!


Mówimy wówczas: wszystko włożę, byleby tylko nie to (mając na myśli dotychczasowe propozycje rodziców). Taki schemat przekłada się również w innych dziedzinach. Wiara jest chyba jednym z najczęstszych przykładów! Dopiero po latach wzlotów i upadków, niemocy i samotności - z tęsknoty za spokojem, uporządkowaniem, powracamy do tamtych postaw i propozycji naszych "starych". Tak, wiara to więź, którą każdy musi samodzielnie zbudować. Ja i mój Ojciec w niebie.


Wolność - to jedyna droga do zbudowania mojego stylu ubierania się. Każde doświadczenie buduje - i to błędne i to kończące się sukcesem ! Moja wiara to mój indywidualny styl budowania więzi. Każdy musi robić to po swojemu. Inaczej umrze z braku przywiązania do własnej więzi.


Recenzent: Daniel Rolkiewicz

Spotkanie z wciąż żywą myślą ks. Tischnera

Ksiądz Józef Tischner był nie tylko znanym i lubianym publicystą, ale przede wszystkim cenionym duszpasterzem i duchowym autorytetem. Zrozumieć własną wiarę to dwa cykle artykułów: pierwszy: Wiara szuka rozumienia - został opublikowany na początku lat 90. na łamach „Gazety Wyborczej”, drugi - Rozmowy rekolekcyjne - w latach 70. ukazywał się w miesięczniku „W drodze”. Oba stanową cenną i zwięzłą prezentację myślenia religijnego ks. Tischnera.

W cyklu pierwszym autor tłumaczy, czym jest wiara i jak odróżnić tę prawdziwą (wiarę w Boga) od jej surogatu („wiary w wiarę”). W drugim omawia zasadnicze treści wiary chrześcijańskiej (albo szerzej - biblijnej), pytając przede wszystkim o „twarz biblijnego Boga”.

Ta niewielka książka jest zaproszeniem do rekolekcji z ks. Tischnerem - do spotkania z jego wciąż żywą myślą.


Arka Noego na ROCKOWO!
Tutaj zobaczysz jak otrzymać tę płytę w promocyjnej cenie!