Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Nasze wydawnictwa

Wydawnictwo Znak Wydawnictwo Znak Literanova Wydawnictwo Znak Emotikon Wydawnictwo Znak Horyzont Miesięcznik Znak Wydawnictwo Otawrte

Informacje
o Miesięczniku Znak

Miesięcznik Znak

Miesięcznik „Znak" to czasopismo z najbogatszą i najdłuższą tradycją na polskim rynku wydawniczym. Założone w 1946 roku przez grupę katolickich intelektualistów, pismo kontynuuje prowadzenie pogłębionych analiz dotyczących współczesnych problemów człowieka i otaczającego świata oraz formułowanie idei otwartości i dialogu.

Z miesięcznikiem „Znak" od początku związani są ludzie, których łączy chęć wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialność za indywidualnego człowieka i wspólnotę opartą na zasadach wolności, tolerancji i szacunku. Miesięcznik jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i przestrzenią kształtującą nowe idee, stanowiącą forum dla dyskusji o Polsce i świecie dla kolejnych pokoleń.

Wśród postaci, które tworzyły historię „Znaku" znaleźli się najwybitniejsi polscy myśliciele i artyści XX wieku m.in. Czesław Miłosz, Karol Wojtyła, Józef Tischner oraz Leszek Kołakowski.

Celem miesięcznika jest wsparcie budowania w Polsce otwartego i kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na współpracy i społecznym zaufaniu.

Kontakt

Dominika Kozłowska – redaktor naczelna

Kontakt z redakcją:
miesiecznik@znak.com.pl
tel. (012) 61 99 530
www.miesiecznik.znak.com.pl

Inne wydarzenia
...