Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

ks. Józef Życiński

Abp Józef Życiński (1948-2011) - arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997-2011, profesor zwyczajny filozofii, doktor habilitowany filozofii nauki, doktor teologii. Swięcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Już cztery lata później publikował pierwsze recenzje-refleksje w miesięczniku „Znak”.

Tytuł pierwszej z nich – Kosmos a sprawa ludzka – wiele mówi o zainteresowaniach i postawie autora. Stopień doktora teologii uzyskał na Papieskim Wydziale Filozoficznym w Krakowie, a doktora filozofii na Akademii Teologii Katolickiej. Po habilitacji, od 1980 roku kierował Katedrą Logiki i Metodologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z tego czasu pochodzą poświęcone metodologii nauk i stosunkowi wiary do nauki książki Język i metoda (1982) oraz Teizm i filozofia analityczna (1985). Józef Życiński był współorganizatorem konwersatorium interdyscyplinarnego Nauka-Wiara, odbywającego się w Krakowie, i konferencji na ten sam temat toczących się z udziałem Ojca Święta w Castel Gandolfo. Od 1990 roku był biskupem tarnowskim. Energicznie pełniąc posługę biskupią (komputeryzacja kurii, powstanie diecezjalnego radia i wydawnictwa), J. Życiński nadal publikował w Znaku. Warto wspomnieć przygotowany przezeń wybór tekstów Sprawa Galileusza (1991), a także książkę Ułaskawianie natury (1992). Autor żywo reaguje na zjawiska życia publicznego w Polsce, na sytuację Kościoła, przemiany mentalności, nowe prądy myślowe. Popularyzuje, a zarazem dokonuje wnikliwych analiz.

W 1997 roku Józef Życiński został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełni również urząd wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Najpełniej jego biografię, drogę myślową, pasję naukowe, stosunek do historii Polski, refleksje nad religią, kulturą, moralnością i polityką prezentuje wywiad udzielony D. Zańko i J. Gowinowi Niewidzialne światło (1998).

07.03.2011

ks. Józef Życiński, Dorota Zańko, Jarosław Gowin

Niewidzialne światło

Oprawa miękkaRok wydania: 2011
więcej
01.01.1997

ks. Józef Życiński

Ziarno samotności

Oprawa twardaRok wydania: 1997
więcej
01.01.1992

ks. Józef Życiński

Ułaskawianie natury

Oprawa miękkaRok wydania: 1992
więcej
01.01.1988

ks. Józef Życiński

Teizm i filozofia analityczna. T. II

Oprawa miękkaRok wydania: 1988
więcej
01.01.1985

ks. Józef Życiński

Teizm i filozofia analityczna. T.I

Oprawa miękkaRok wydania: 1985
więcej
01.01.1982

ks. Józef Życiński

Język i metoda

Oprawa miękkaRok wydania: 1982
więcej