Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

11.03.2015

Zawód pracownika humanitarnego to ciężki kawałek chleba

Fragment recenzji ksiązki Świat według Janki autorstwa megara, a zredagowany przez Michała Antosiewicza.

(...) Uwadze czytelników polecam szczególnie ten fragment, w którym Janina Ochojska, kontekście pamiętając o neutralności opisuje zaoferowanie pomocy rodzinom rosyjskich żołnierzy poległych w czasie wojny czeczeńskiej. Miała ona polegać na zakupie sprzętu do badań DNA. Identyfikacja ciał, które leżały w wagonach kolejowych wielokrotnie rozmrażane i zamrażane z powodu przerw w dostawie prądu, była po prostu niemożliwa. Do realizacji planu PAH oczywiście nie doszło...

Świat według Janki? Nie, nie jest czarno-biały, chyba że mówimy o kolorze skóry. To świat wielobarwny. Nadzieja wypiera bezczynność, a optymizm bezradność. „Gdyby komuś udało się wiernie opisać jeden dzień z życia na ziemi, okazałoby się, że mamy do czynienia z większą ilością dobra niż zła. Nie wiem dlaczego, ale jestem tego pewna". I słowa te - wydobywające się z jej ust - brzmią cholernie prawdziwie.

Świat według Janki? Janka dla Świata!

Artykuł pt. „Zawód: pracownik humanitarny" został opublikowany na portalu Interia360.pl i dostępny jest pod linkiem.

Opowieść o życiu na krawędzi. O przełamywaniu barier. O pomaganiu naprawdę.

Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od dwudziestu dwóch lat dociera
z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Codziennie pokonuje nie tylko własne ograniczenia, ale i bariery stawiane przez organizację, rządy, a nawet osoby, którym niesie wsparcie.

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na obszarach największych konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.