Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

21.04.2016

Zapraszamy na drugi dzień 16. Dni Tischnerowskich

O. Jan Andrzej Kłoczowski, Tadeusz Sławek, Karol Tarnowski i o. Ludwik Wiśniewski - to niektórzy z gości czwartkowych paneli poświęconych wolności. Wieczorem w PWST będzie można posłuchać fragmentów „Etyki solidarności" w interpretacji Jacka Romanowskiego. Słuchaczy radiowej Trójki zapraszamy o północy na specjalną dwugodzinną audycję poświęconą Dniom.

Tematem tegorocznych Dni Tischnerowskich są „Drogi wolności". Drugi dzień imprezy - czwartek 21 kwietnia - wypełnią dwa panele: „Współczesne wizje wolności" oraz „Wolność sumienia a autorytet Kościoła". Oba odbędą się w Auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24). Początek o godz. 10.

Kwestia wolności: jak należy ją rozumieć, na czym polega jej szczególna wartość, jak się ona przejawia, gdzie leżą jej granice - to pytania, do których, niezależnie od zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań oraz kulturowego, politycznego i historycznego kontekstu, nieustannie powracamy i musimy powracać. Odpowiedzi, których na te pytania udzielił Józef Tischner, zasługują na szczególną uwagę, bo wciąż uderzają swoją przenikliwością i aktualnością. Podejmując problem wolności, organizatorzy 16. Dni Tischnerowskich postanowili skoncentrować się na trzech jej wymiarach: filozoficznym, religijnym oraz wychowawczym. Poszczególnym wątkom poświęcone będą odrębne sesje (panele), w trakcie których wybitni teoretycy i praktycy różnych dziedzin będą dzielić się swoimi refleksjami i wspólnie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Pierwszy panel, zatytułowany „Współczesne wizje wolności", ma wprowadzić słuchaczy w filozoficzny wymiar zagadnienia. Pozwoli zapoznać słuchaczy z najistotniejszymi stanowiskami i problemami obecnymi we współczesnej debacie filozoficznej. Jesteśmy wolni czy zdeterminowani? Czy wolność jest dobrem (wartością), czy tylko warunkiem koniecznym, by dobro zaistniało? Jaki jest związek wolności z prawdą i z odpowiedzialnością? Na te pytania odpowiedzi poszukają: prof. Marek Drwięga - filozof i antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Tadeusz Sławek - filozof, poeta, tłumacz i literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego; oraz prof. Karol Tarnowski i dr Adam Workowski - filozofowie z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dyskusję poprowadzi dr Maria Karolczak, filozofka z Instytutu Myśli Józefa Tischnera, który jest organizatorem obu paneli.

Drugi panel - „Wolność sumienia a autorytet Kościoła" - poświęcony będzie kwestiom, które nieustannie budzą spory i wątpliwości, gdyż dotyczą delikatnej sfery sumienia jako ostatecznej instancji naszych wolnych czynów. W tym miejscu pojawia się pytanie o stosunek Kościoła do wolności, a także o relację instytucji nowoczesnego państwa do religii i religijnie motywowanych działań. W dyskusji na ten temat udział wezmą: o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP - filozof z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (i tegoroczny laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera); ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki - teolog i filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; oraz o. dr Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz i publicysta. Debatę prowadzić będzie dr Anna Karoń Ostrowska, filozofka z Instytutu Myśli Józefa Tischnera i Centrum Myśli Jana Pawła II Warszawie.

Trudno dyskutować o wolności w ujęciu Tischnera, nie odwołując się do jego najgłośniejszej książki - „Etyki solidarności". O godz. 18 na Scenie im. St. Wyspiańskiego PWST (ul. Straszewskiego 22) rozpocznie się spotkanie z cyklu „Czytamy Tischnera". Jacek Romanowski przeczyta trzy rozdziały „Etyki..." - „Wspólnota", „Dialog" oraz „Wychowanie". Po lekturze przewidziano dyskusję z udziałem publiczności, którą poprowadzą Wojciech Bonowicz i Zbigniew Stawrowski.

O tym, co dzieje się podczas 16. Dni Tischnerowskich, można będzie usłyszeć w specjalnym wydaniu „Trójki pod księżycem", które rozpocznie się po północy i potrwa do godz. 2. Audycję poprowadzi Barbara Marcinik, a jej gośćmi będą Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.

 

Książki