Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

23.04.2016

Zapraszamy na czwarty dzień 16. Dni Tischnerowskich

W ostatnim dniu 16. DT o. Jan Andrzej Kłoczowski, Jerzy Sosnowski i ks. Józef Krawiec odbiorą Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Gali towarzyszyć będzie koncert „Poeci Tischnera" z udziałem m.in. Ewy Kaim i Iwony Konieczkowskiej. Zapraszamy też na „Spotkania Filozoficzne Młodych" poświęcone „Wolności w sieci" oraz na dodatkowe spotkanie z Timothym Snyderem w Radiu Kraków.

Ostatni dzień 16. Dni Tischnerowskich - sobota 23 kwietnia - rozpocznie się od debaty w Wyższej Szkole Europejskiej (ul. Westerplatte 11). Dyskusja w ramach „Spotkań Filozoficznych Młodych" poświęcona będzie „Wolności w sieci". W rozmowie o tym, jakie konsekwencje wynikają z przeniesienia życia człowieka do cyberprzestrzeni, udział wezmą Joanna Świątkowska, Błażej Sajduk oraz Adama Workowski, a poprowadzi ją Piotr Kłodkowski. W ramach „Spotkań..." wystąpi też zespół „Ślebodne nucicki" pod kierunkiem Stanisławy Trebuni-Staszel.

O godz. 13 w Radiu Kraków (al. Słowackiego 22) będzie można raz jeszcze spotkać się z Timothym Snyderem. Dodatkowe spotkanie zorganizowane zostało - w ramach Strefy Tischnera - w Studiu im. Romany Bobrowskiej. Rozmowę o tym m.in., jakie idee przyświecają Snyderowi w jego pisarstwie oraz nad czym obecnie pracuje, poprowadzi red. Jolanta Drużyńska.

Natomiast o godz. 18 na Scenie im. St. Wyspiańskiego PWST (ul. Straszewskiego 22) rozpocznie się Gala Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Tegoroczni laureaci tego wyróżnienia - o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Jerzy Sosnowski oraz ks. Józef Krawiec - odbiorą czeki na 33 tys. zł. oraz statuetki autorstwa Mariana Gromady, a następnie wezmą udział w rozmowie prowadzonej przez ks. Adama Bonieckiego i Henryka Woźniakowskiego. W drugiej części wieczoru zaplanowano koncert „Poeci Tischnera" z udziałem Ewy Kaim i Iwony Konieczkowskiej oraz Tadeusza Leśniaka z zespołem. Koncert - w trakcie którego usłyszymy zarówno liryki Bolesława Leśmiana i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, jak piosenki Mariana Hemara - poprowadzi Łukasz Tischner. Na galę i koncert obowiązują zaproszenia.

W ten sposób zamkniemy bogaty program 16. Dni Tischnerowskich w Krakowie. Głównym organizatorem Dni jest w tym roku Instytut Myśli Józefa Tischnera, a współorganizatorami - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Organizatorów imprezy wsparły też m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII.

Książki tegorocznych laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera można nabyć w klubokawiarni „DeRevolutionibus" (ul. Bracka 14).

Autorką zdjęcia jest Klaudyna Schubert.

Książki