Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

12.11.2019

"Stommizm" w Parlamencie Europejskim

12 listopada w Parlamencie Europejskim odbyła się debata „Czy inna polityka jest możliwa? Dziedzictwo prof. Stanisława Stommy w polityce europejskiej". Pretekstem do rozmowy była książka prof. Radosława Ptaszyńskiego „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy" wydanej nakładem Wydawnictwa Znak. Poza autorem w spotkaniu wzięli m.in. udział Henryk Woźniakowski (prezes Wydawnictwa Znak), prof. Małgorzata Molęda-Zdziech (Polish Science Contact Agency), dr Jan Olbrycht (poseł do Parlamentu Europejskiego), dr Michał Matlak (Parlament Europejski).

Dyskusja przyciągnęła wielu zainteresowanych, a toczyła się wokół takich kwestii jak myśl polityczna, moralność w polityce, rola chrześcijaństwa w polityce europejskiej.

Fot. Barbara Pawlik

 

Kiedy 10 lutego 1976 roku w sejmie głosowano nad zmianami w Konstytucji PRL, był jedynym, który powiedział: nie. Nie – PZPR nie jest kierownicza silą narodu, nie – Polska nie jest państwem socjalistycznym działającym pod dyktando ZSRR, nie – prawa obywateli nie mogą być uzależnione od wypełniania obowiązków wobec socjalistycznego państwa. Przeszło dwadzieścia lat wcześniej jako jeden z redaktorów „Tygodnika Powszechnego” odmówił zamieszczenia nekrologu Stalina, a w 1968 roku głośno protestował przeciw agresji władz wobec zrewoltowanej młodzieży. Jego postawa sprzeciwu, zarazem głęboko rozważna i perspektywiczna, burzyła spokój i zadowolenie decydentów.
Uznany za jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku Stanisław Stomma był patronem opozycji w PRL i budowniczym demokracji III RP.