Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

02.04.2019

Stommizm - model polityki zapomnianej

Zapraszamy na spotkanie na temat postaci Stanisława Stommy, które odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W rozmowie wezmą udział dr. hab. Paweł Stachowiak oraz dr. hab. Radosław Ptaszyński, adiunktem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem "Pism Wybranych Stanisława Stommy", oraz "Stommizmu - Biografii politycznej Stanisława Stommy". Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spotkanie z: dr. hab. Pawłem Stachowiakiem i dr. hab. Radosławem Ptaszyńskim

Data spotkania: Wtorek, 02 kwietnia 2019

Godzina: 18:00

Gdzie: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Kiedy 10 lutego 1976 roku w sejmie głosowano nad zmianami w Konstytucji PRL, był jedynym, który powiedział: nie. Nie – PZPR nie jest kierownicza silą narodu, nie – Polska nie jest państwem socjalistycznym działającym pod dyktando ZSRR, nie – prawa obywateli nie mogą być uzależnione od wypełniania obowiązków wobec socjalistycznego państwa. Przeszło dwadzieścia lat wcześniej jako jeden z redaktorów „Tygodnika Powszechnego” odmówił zamieszczenia nekrologu Stalina, a w 1968 roku głośno protestował przeciw agresji władz wobec zrewoltowanej młodzieży. Jego postawa sprzeciwu, zarazem głęboko rozważna i perspektywiczna, burzyła spokój i zadowolenie decydentów.
Uznany za jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku Stanisław Stomma był patronem opozycji w PRL i budowniczym demokracji III RP.