Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

27.06.2017

Stefan Wilkanowicz laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej

Wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Znak", przedstawiciel „katolickiej inteligencji potępiającej antysemityzm i wzmacniającej polsko-żydowskie więzy" - Stefan Wilkanowicz został jednym z dwóch tegorocznych laureatów Nagrody im. Ireny Sendlerowej.

Wszystkich zasług Stefana Wilkanowicza dla zbliżenia polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego (a także chrześcijańsko-żydowsko-muzułmańskiego) nie sposób wyliczyć. I jako publicysta, i jako redaktor, i jako inicjator rozmaitych konferencji, spotkań, forów internetowych poświęconych tej problematyce pracował przez lata nad tym, żeby przełamywać obustronne uprzedzenia i naprawiać wzajemne relacje.
Razem ze Stefanem Wilkanowiczem jury Nagrody im. Ireny Sendlerowej uhonorowało Bogdana Białka, również od lat zaangażowanego w podobne działania, inicjatora kieleckiego Marszu Pamięci i Modlitwy i prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Wręczenie nagrody odbędzie się w piątek 30 czerwca o godz. 18 w Synagodze Tempel, w trakcie trwającego w Krakowie 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej.
„Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest przyznawana rokrocznie Polakom, którzy swym działaniem przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego i odnowy kultury żydowskiej w Polsce", czytamy na poświęconej jej stronie internetowej. „Nagrodę ustanowił w 2008 roku Tad Taube i Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, w celu upamiętnienia Ireny Sendlerowej, która zmarła 12 maja tego roku, w wieku 98 lat. Irena Sendlerowa, uhonorowana tytułem >>Sprawiedliwego wśród Narodów Świata<< przez Instytut Yad Vashem, uratowała setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta w okupowanej przez nazistów Polsce. Nawet po aresztowaniu, odmówiła ujawnienia ich tożsamości. Heroiczny czyny Ireny Sendlerowej zostały zauważone dopiero piętnaście lat temu, kiedy to w jednej ze szkół w Kansas w USA nauczyciel wystawił wraz ze swoimi uczennicami sztukę opowiadającą jej historię i wystąpił z nią w całych Stanach Zjednoczonych i Europie. W roku 2003 przeprowadzono akcję pisania listów, mającą na celu zgłoszenie Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. Nominacje do Nagrody im. Ireny Sendlerowej są rozpatrywane przez komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady doradczej Fundacji Taube oraz liderzy społeczności żydowskiej w Polsce".

Więcej informacji o Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej można znaleźć tutaj.

Autorem zdjęcia Stefana Wilkanowicza jest Adam Walanus.

 

Książki