Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

03.10.2016

Sny na Javie w miesięczniku „Znak"

Sny na Javie to cykl rozmów Ewy Drygalskiej i Anny Marjankowskiej, które zapraszają do dyskusji badaczy przemian kultury najnowszej, by przybliżyć czytelnikom świat nowych technologii, programowania i gier, a także wybrane zagadnienia dotyczące transhumanizmu i kognitywnego kapitalizmu.

Pierwszym gościem Snów... jest Jan K. Argasiński, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, kulturoznawca (medioznawca) i filozof. Zajmuje się software studies, czyli relacjami kultury i oprogramowania. Jego aktualne zainteresowania badawcze obejmują kwestie wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz problemy informatyki afektywnej (affective computing).
-
Anna Marjankowska - kulturoznawczyni, studentka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz Instytutu Kultury UJ. Producentka podkastu Laboratorium, popularyzującego współczesne zjawiska w teorii, kulturze i sztuce.
Ewa Drygalska - doktorantka w Instytucie Amerykanistyki UJ, laureatka Fulbright Junior Research Award na University of California, Los Angeles. Współredaktorka pracy Kino afroamerykańskie. Twórcy, dzieła, zjawiska (2015). Pomysłodawczyni podkastu Laboratorium.

Tytuł numeru: Jak postępuje moralność?

Moralność: zmiana czy postęp?
Choć nie ma obiektywnej miary dla moralnego postępu ludzkości, wielkie religijne i świeckie utopie niosą nadzieję na wyeliminowanie z ludzkiego życia chciwości, nienawiści i przemocy. Czy skala przemocy się zmniejsza w historii? Jakie są kryteria postępu i kto je ustanawia? Co czyni nas lepszymi ludźmi? Co wiemy o ewolucji i moralności mózgu? Dlaczego moralność potrzebuje duchowości?

W Temacie Miesiąca:

Czy nadejście idei postępu było przejawem postępu?
Jacek Dukaj

Coraz więcej nas żyje w pokoju
Steven Pinker (tłum. Piotr Sawczyński)

Steven Pinker myli się w sprawie przemocy i wojny
John Gray (tłum. Piotr Sawczyński)

Moralność mózgu
Paweł Boguszewski w rozmowie z Karoliną Głowacką

Lepiej dać się zabić, niż zabić kogoś
Wojciech Eichelberger w rozmowie z Dominiką Kozłowską

Ponadto:
Drugi odcinek cyklu Filipa Zawady Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek
Felieton Angeliki Kuźniak
Rafał Prostak: Kto ma problem z Trumpem?
Wielkość odnaleziona w przeszłości. Maria Sniegowaja w rozmowie z Małgorzatą Nocuń
Teologia w epoce świeckiej. Dlaczego śmierć Boga nie oznacza, że jest On martwy? Rozmowa z ks. Robertem Woźniakiem
Software studies – co to takiego? Jan K. Argasiński w rozmowie z Ewą Drygalską i Anną Marjankowską
Stacja: Literatura: Opowiadanie Ingi Iwasiów pt. Matka ludzka
Dar i tajemnica życia szczęśliwego. Henryk Woźniakowski wspomina Magdalenę Hanicką
Moi, mistrzowie: Wojciech Bonowicz o Małgorzacie Lebdzie