Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

17.05.2022

„Pamiętniki" Stefana Kieniewicza z nagrodą historyczną „Polityki"

Z ogromną radością informujemy, że „Pamiętniki" Stefana Kieniewicza, wydane przez Znak, otrzymały nagrodę historyczną „Polityki" w kategorii Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Stefan Kieniewicz, dobrze urodzony w carskiej Rosji, stracił dom, zanim w Polsce poszedł do szkoły. Nie strzelał, nie galopował, ale odebrał complete education. Czytał światową literaturę w pięciu językach i nie uważał się za poliglotę. Z równym zapałem karnawałował i bywał w archiwach. Gdy założył własną rodzinę, przyszła wojna. Dziesięć lat po niej uznał, że już nic oprócz M4 mu nie trzeba.

Konspiracja, powstanie i obozy koncentracyjne umocniły jego wiarę, a zarazem pozwoliły mu lepiej zrozumieć epokę, której badaniu poświęcił życie. Stronił od polityki, ale stał się głosem środowiska. Za to poza akademią nieraz słyszał, że gdyby wszyscy pisali pamiętniki i odpowiadali na listy, historycy nie byliby potrzebni. Choć Stefan Kieniewicz był nadzwyczaj sumiennym korespondentem, nie zgodziłby się z taką opinią. „Pamiętniki" pokazują, dlaczego historycy są jednak niezbędni.

Obok „Pamiętników" Kieniewicza w ścisłym finale znalazła się również „Ucieczka do wolności" Jana Lityńskiego, zaś przewodniczący jury Marian Turski w przemówieniu otwierającym galę skupił się głównie na dwóch książkach, które z powodów proceduralnych nie mogły wejść do konkursu, a które on chętnie by widział w gronie laureatów. Wspomniał o książkach „Wina, kara, polityka" Pawła Machcewicza i Andrzeja Paczkowskiego oraz o „Nadać sens temu światu" Henryka Wujca.

Książki