Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

17.06.2016

Janina Ochojska w Opolu

Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z 2006 r., pojawi się w piątek 17 czerwca na Festiwalu Książki Opole 2016. Spotkanie z nią, które o godz. 16 rozpocznie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Festiwal Książki, który odbywać się będzie w dniach 17 i 18 czerwca, to nowa opolska inicjatywa, której celem jest promocja czytelnictwa. Impreza obejmuje targi książki, spotkania z autorami (wśród gości - obok Janki Ochojskiej - m.in. Szymon Hołownia, Michał Rusinek i Mariusz Szczygieł), koncerty i warsztaty. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowy program można znaleźć tutaj

Janina Ochojska promować będzie swoją ostatnią książkę zatytułowaną „Świat według Janki". Współautorką książki, na którą złożyły się rozmowy z Janką oraz jej artykuły, opisujące różne miejsca kuli ziemskiej, do których za pośrednictwem PAH docierała i dociera pomoc, jest Marzena Zdanowska.

Opowieść o życiu na krawędzi. O przełamywaniu barier. O pomaganiu naprawdę.

Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od dwudziestu dwóch lat dociera
z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Codziennie pokonuje nie tylko własne ograniczenia, ale i bariery stawiane przez organizację, rządy, a nawet osoby, którym niesie wsparcie.

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na obszarach największych konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.