Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

06.10.2017

Janina Ochojska doktorem honoris causa

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach postanowił nadać tytuł doktora honorowego Janinie Ochojskiej-Okońskiej. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się w piątek 6 października.

Uroczystość będzie połączona z inauguracją roku akademickiego na ŚUM. Laudację wygłosi prof. Michał Tendera, natomiast Janina Ochojska opowie o „Wyzwaniach pomocy humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie". Uroczystość rozpocznie się o godz. 11 w auli a-3 im. prof. dr hab. Witolda Zahorskiego (Katowice-Ligota, ul. Medyków 18).

Janina Ochojska-Okońska jest współfundatorką i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. Organizacja ta świadczy pomoc ofiarom katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych na całym świecie. Obecnie pomaga w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na Ukrainie. Specjalizuje się w działaniach zwiększających dostęp do pitnej wody oraz zapewniających bezpieczne schronienie i edukację. Janina Ochojska jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, m.in. Nagrody Pax Christi (1995), Orderu Kawalera Legii Honorowej przyznawanego przez Prezydenta Republiki Francji (2003), Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera (2006) czy Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski RP (2011).

Opowieść o życiu na krawędzi. O przełamywaniu barier. O pomaganiu naprawdę.

Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od dwudziestu dwóch lat dociera
z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Codziennie pokonuje nie tylko własne ograniczenia, ale i bariery stawiane przez organizację, rządy, a nawet osoby, którym niesie wsparcie.

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na obszarach największych konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.