Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

25.10.2017

Dwa światy, dwóch noblistów, jedna radość

Dalajlama i Desmond Tutu. Buddysta i anglikanin. Dwaj wielcy mistrzowie empatii, pojednania i przebaczenia, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Nagrody Templetona oraz wielu, wielu innych wyróżnień za wkład w budowanie pokoju na świecie. W niesamowitej rozmowie wyjaśniają ogromne znaczenie, jakie w życiu każdego z nas odgrywa odkrycie potęgi radości.

Wyobraźmy sobie spotkanie światowej sławy przywódców duchowych ̶ spodziewalibyśmy się zapewne niezwykle oficjalnej uroczystości, przepełnionej surową świętością, która niemal widoczną aurą powinna otaczać takich oświeconych mędrców... Liczylibyśmy na wzniosłą dysputę, w której rozstrzygane będą kwestie istoty wszechrzeczy, natury człowieka i poznawania Absolutu. Przewidywalibyśmy też niechybnie, że majestat ich czcigodności będzie w oczywisty sposób pochodził z innego świata.

Mało prawdopodobne, by ktokolwiek przypuszczał, że jeden z nich zabierze drugiemu czapkę, chcąc ją przymierzyć... Że będą się ze sobą przekomarzać i droczyć jak małe urwisy, zaś śmiechom i wzajemnym docinkom nie będzie końca. Że zamiast stworzyć atmosferę pompatycznej tajemniczości, mędrcy uściskają się jak bracia i będą emanować otwartością, życzliwością i zaraźliwą pogodą ducha.

Emerytowany arcybiskup anglikański, Desmond Mpilo Tutu, w 2015 roku przyjął w zaproszenie Jego Świątobliwości Tenzina Gjaco, XIV Dalajlamy. W Dharamsali, w północnych Indiach, odbyły się obchody 80. urodzin Tybetańczyka. Przez tydzień mężczyźni mieli okazje rozmawiać, medytować i modlić się wspólnie. „Wielka księga radości" jest zapisem tego niezwykłego wydarzenia.

„Zdumiewające, w jak wielu punktach zgodne są rady i diagnozy przedstawicieli zupełnie różnych systemów światopoglądowych. Pomimo odmiennej optyki na niektóre szczegóły, podobieństwa w ich wizjach rzeczywistości pokazują, że duchowość wykracza poza sztywne ramy wychowania i religii, że istnieją recepty uniwersalne, działające dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Niezależnie od wieku, płci, wyznania, orientacji seksualnej czy koloru skóry dążymy do szczęścia. Abstrahując od tego, kim jesteśmy, wszyscy możemy nauczyć się, jak z dnia na dzień stawać się lepszym, radośniejszym człowiekiem, żyjącym w zgodzie z samym sobą i innymi. Właśnie ̶ z innymi, bo jesteśmy połączeni wspólnym losem jako ludzkość, o czym uczą nas zarówno buddyjskie sutry i ewangelie, jak i afrykańska doktryna ubuntu. Dlatego tak ważne jest, by pielęgnowaść w sobie radość - bo tylko radośni potrafimy udźwignąć trudy, jakie stawia przed nami życie".

W tej zdumiewającej książce, oprócz wyrażonego w harmonijnym dwugłosie wykładu, znajdziemy także praktyczne ćwiczenia i techniki autorstwa Dalajlamy i Tutu, które pomogą nam doskonalić się w niełatwej sztuce radości.

Radość to jedyna droga do trwałego szczęścia.

Jedynym źródłem szczęścia jest umysł i serce człowieka. Mamy nadzieję, że tam właśnie je odnajdziesz.

Książka to praktyczny podręcznik radości. Uczy, jak śmiać się z samych siebie, jak poradzić sobie z gniewem i strachem, jak praktykować współczucie. Pokazuje, co jest najgłębszym źródłem trwałej radości w zmieniającym się świecie.

Dwaj wielcy przywódcy duchowi i laureaci Pokojowej Nagrody Nobla kierują do zabieganych, przepełnionych lękiem i niepewnością ludzi niezwykłe przesłanie. Dzielą się doświadczeniem, opowiadają, co jest podstawą ich emocjonalnego i duchowego życia. Inspirują i zarażają mądrym optymizmem.
Dwa światy, dwóch noblistów, jedna radość.

Światowy bestseller: 28 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama Tenzin Gjaco mówi o sobie, że jest prostym buddyjskim mnichem. Jest duchowym przywódcą Tybetańczyków i buddyzmu tybetańskiego. W 1989 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, a w 2007 – Złoty Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Desmond Mpilo Tutu, emerytowany arcybiskup RPA, został przywódcą trudnego procesu sprawiedliwości i pojednania rasowego w swojej ojczyźnie. Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1984 roku oraz Prezydencki Medal Wolności w 2009 roku.

Douglas Abrams jest pisarzem, redaktorem i agentem literackim. Jest założycielem i przewodniczy medialno-kreatywnej agencji Idea Architects wspierającej wizjonerów pragnących budować mądrzejszy, zdrowszy i bardziej sprawiedliwy świat.