Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Sekret "Credo"

Wiara największym skandalem Kościoła

Wyznanie Wiary - „Credo", tyle razy, tak mechanicznie powtarzane, a co naprawdę w sobie kryje każde z wypowiadanych słów? Jaki jest ich sens i o czym świadczą?

W książce „Sekrety >Credo<" ks. Robert Woźniak omawia poszczególne jego części w odniesieniu do trzech osób Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wskazuje na istotę poszczególnych fragmentów wyznania wiary, z których tym najtrwalszym i najważniejszym jest miłość!

W sposób przystępny uświadamia czytelnika o tym, co nie jest przekazane wprost, ale powinno być zrozumiane przez każdego, kto wyznanie wiary wypowiada i szczerze „wyznaje".

W swych rozważaniach daje do zrozumienia między innymi, że wiara i nauka nie są ze sobą w sporze, że stworzenie z miłości to także troska i, że Kościół to wspólnota ludzi, bez której nie możemy istnieć - mimo jej ułomności i słabości.

Ale przede wszystkim podkreśla to, że nie wszystko da się zrozumieć i wytłumaczyć - „Ten skandal wiary chrześcijańskiej nazywamy wcieleniem: Bóg stał się człowiekiem. Nieskończony stał się skończony. Moc stała się niemocą. Nieśmiertelny stał się śmiertelnym.".

W tym „skandalu wiary" wskazuje na dziecięcą ufność, której potrzeba dorosłym, by przyjąć ów skandal za fakt niezaprzeczalny. Mówi wprost o pewnej „świętej naiwności", której nam brakuje, by tak jak dzieci „zachować nadzieję wbrew nadziei".

Ks. Robert idzie o krok dalej i poza „skandalem wiary", „świętą naiwnością", mówi o „miłości szalonej". I podkreśla, że w tym wszystkim nie ma odstępstwa od normy, ale jest wielka mądrość.

„Bóg stał się człowiekiem - ty też możesz!" - to powiedzenie jednego z przyjaciół, którym autor posłużył się, by dać nam do zrozumienia jak często zatracamy swoje człowieczeństwo, a Bóg przyjął je dobrowolnie z miłości do nas - jako dar, nie jako karę.


Recenzent: Magdalena Kielnar

„Credo” nie jest pustą formułą, ale dynamiczną siecią relacji, z których najważniejsza jest Miłość.

Jak przekroczyć czas i przestrzeń? Stać się chorym z miłości? Przeżywać w zachwycie cielesność i intymność? Dotknąć szczytu i dna? Poczuć drżenie ziemi pod stopami?

W Kościele to możliwe: wystarczy na nowo odkryć tajemnice, które niesie w sobie wyznanie wiary w Trójjedynego Boga…

Ksiądz Robert Woźniak, ceniony teolog, laureat Nagrody im. księdza Józefa Tischnera, na podstawie tekstu „Credo” przypomina pasjonujące sekrety, które kryją się w istocie naszej wiary. Duchowny pokazuje, że nie jest ona tylko pustą formułą, ale dynamiczną siecią relacji, z których najważniejsza jest Miłość – podstawa wspólnoty Kościoła.