Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

POTĘGA MODLITWY W ZNACZENIU DLA KOŚCIOŁA

Rozważania modlitewne cieszą się dużym zainteresowaniem, jako ukazanie wrażliwości wewnętrznego życia. Każdy chrześcijanin, który mierzy siebie mianem praktykującego, podejmuje z dnia na dzień duchową decyzję odnowy, właśnie w modlitwie. Rozważając zagadnienie godności osoby ludzkiej, zbliżamy się do Boga.


Owoce błogosławione przynoszą refleksje, w nauczaniu i misji Kościoła. Prawdziwy przyrównany do rzeczywistości wizerunek człowieka, to osobowość kierująca się domeną kultury i jako jednostka jest fundamentem dla życia i przyszłości.


Wszyscy wierzymy w potęgę modlitwy, od zarania dziejów do czasów współczesnych, prawdzie ewangelicznej zawdzięczamy integrację narodów i społeczeństw.
To od dzisiejszego Kościoła wymaga się misyjnej miłości i rozpowszechniania prawdy wiary.


Wymiar modlitwy Eucharystycznej pobudza uwielbieniem, Naprzyrodzone Jestestwo Jezusa Chrystusa.
Jest to modlitwa zbiorowa przemawiająca do wierzących słowami Pisma Świętego.


W znaczeniu dla Kościoła jest doświadczeniem mistycznym. Wśród przyczyn takiego nauczania wyodrębniamy wiele modlitw, stanowi to o fakcie wyjątkowości bliskiego spotkania duchowego z Naszym Stwórcą.


Moralne i prostolinijne, w swojej praktyce etyczne i napawające spokojem - darują światu harmonię. Modlitwy znalazły niewątpliwie mieszkanie w sercach wierzących, emanują potęgą i każdy człowiek,
poprzez pracę wewnętrzną ukazuje świadectwo o swoim uświęceniu.


Wysiłek bowiem jest dyscypliną wobec samego siebie, godność wierzącego, musi stanąć przed takim dylematem. Każdy z nas bierze odpowiedzialność za praktykę duchowości - jako jednostka, w rodzinie lub we wspólnocie. Trzeba dobrze rozumieć gorliwość modlitwy, grupujemy doświadczenia, które osobistym stylem indywidualności, zasiewają ziarno - owocując w doskonałość umiejętności i wtajemniczenie.


Potęga modlitwy w znaczeniu dla Kościoła, jest pobudką roztropności, jest środkiem każdego dobrego pragnienia. Samozaparcie umysłu - tworzy codzienny rachunek sumienia, rozważa skutki i konsekwencje, żyje i emanuje energią miłości. Taka modlitwa jest dziełem i pracą w swojej prostocie, wyczynem ale i piękną radością, co promieniuje wzrokiem spojrzenia, wysiłkiem ale i sposobem myślenia. Jest rozmową sam na sam z Bogiem.


Stanowczość i męstwo życia wewnętrznego, bezustannie reaguje w walce, przeciwko egoistycznym pobudkom rzeczywistości życia, przed jakimi stajemy w codzienności. Korzystajmy z każdej łaski, bo Sprawcą jest Bóg, i rodzi w nas zawsze na nowo - zdolności poznawcze rozumu.
W modlitwie doświadczamy wolności, jest ona przymiotem i walorem słowa. Funkcjonujemy na Chwałę Pana i udajemy się przed Święty Ołtarz - Jemu śpiewamy i każda nuta serca, żyje miłością dla Niego.


Modlitwa powoduje że, umiemy podejmować decyzję, stanowi o pojęciu wiary, a przymiotem Prawdy jest ewangelia, Jej szukamy w Kościele. Mamy z godnością iść przez życie które zostało nam dane, kształtujmy w świecie wizerunek modlitwy, niech pozycja jaką zajmował Jan Paweł II, nasz ukochany Papież Polak - otwiera nam szeroko drogę na światło Bożej Miłości i Prawdy.


Recenzent: Katarzyna Marciniuk

Nowy, pełny zbiór encyklik Jana Pawła II

Czternaście wielkich tekstów - od Redemptor hominis (1979) po Ecclesia de Eucharistia (2003) - to czternaście słupów milowych pontyfikatu. Adresowane nie tylko do członków Kościoła, ale także do „wszystkich ludzi dobrej woli”, omawiają najważniejsze - zdaniem Papieża - zagadnienia odnoszące się do treści wiary, do podstawowych problemów moralnych, do sytuacji człowieka oraz do zadań Kościoła w dzisiejszym świecie.