Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył

Miłość - ważniejsza niż wiedza

„Chodzić po wodzie" to rozmowy Elżbiety Przybył z Anną Świderkówną, które ukazały się w „Znaku" w roku 2003, a więc kilka lat przed śmiercią autorki; można je zatem traktować jako swoistą autobiografię. Jest to niezwykle osobista książka, bardzo szczera i ciekawa.
Autorka dzieli się z nami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa i młodości; opowiada o rodzinie i o wyborze swojej drogi życiowej, o pierwszych miłościach i przyjaźniach. Wraca myślą do lat okupacji, do Powstania Warszawskiego; snuje refleksję o wartości miłości do Ojczyzny, zdecydowanie podkreśla rolę i sens tego największego i najtragiczniejszego zarazem zrywu o wolność. Twierdzi, iż „oddanie życia za ojczyznę to jest zawsze to samo co oddanie życia za innych", za tych, których kochamy i których pragniemy uratować. Anna Świderkówna przywołuje także tych, którzy mieli wpływ na jej rozwój duchowy i pracę ściśle naukową. Autorka szczerze opowiada o swoim niezbyt udanym pobycie w klasztorze i o powrocie do uniwersyteckiego życia. Z pasją mówi o czytaniu i rozumieniu tekstów starożytnych i o lekturze Biblii, która z upływem lat zdominowała jej zainteresowania naukowe, badawcze. Rozmowy te dotyczą z jednej strony spraw typowo biograficznych, a z drugiej - zagadnień ponadczasowych: zła i cierpienia, miłości i samotności, wolności człowieka, jego natury i celu istnienia, obecności Boga w dziejach i w sercu człowieka.
Wiele miejsca w książce zajmują wnikliwe interpretacje tekstów biblijnych. Widzimy, jak autorka powoli odchodzi od antyku grecko-rzymskiego i coraz częściej bada teksty Starego i Nowego Testamentu; jak coraz bardziej interesuje ją stosunek człowieka do Boga i Boga do człowieka. Otwarcie mówi też o swojej wierze, o tym, co jest dla niej najważniejsze: „Bóg. On jest sensem mojego życia". I miłość - ważniejsza niż wiedza. Brzmi to może zaskakująco w ustach tak wybitne j uczonej, ale takie stwierdzenie jest zawarte w tej książce.
„Chodzić po wodzie" to lektura nader interesująca, odsłaniająca inne oblicze autorki cenionych książek o Grecji i Biblii i pozwalająca lepiej zrozumieć jej drogę życiową, jej wybory i pasje. To, kim była i czym żyła Anna Świderkówna.
Recenzent: Zbigniew Cieloch

Anna Świderkówna – wybitna znawczyni antyku, autorka popularnych Rozmów o Biblii – po raz pierwszy opowiada o sobie, swojej rodzinie, o udziale w Powstaniu Warszawskim, o pasjonującej pracy nad papirusami i próbie wstąpienia do klasztoru, a także o swojej wierze i o tym, jak zainteresowanie starożytnością grecko-rzymską przerodziło się w fascynację Starym i Nowym Testamentem. W przeprowadzonej przez Elżbietę Przybył rozmowie wątki biograficzne przeplatają się z pytaniami ogólnymi: o sens cierpienia, zgodność wiary z nauką, o wolność człowieka i naturę Boga.