Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie

Książka o niezwykłych pielgrzymkach

Książka " Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie" to niewątpliwie książka, która ukazuje ile Ojciec Święty zrobił dla swojej Ukochanej ojczyzny. Poprzez swoje pielgrzymki krzepił serca ludzi którzy Go tak kochali i traktowali jak ojca. To dzieło pokazuje słowa a właściwie homilie i przemówienia Świętego Papieża, które dla ludzi stały się "chlebem powszednim". Krzepiły serca, zachęcały do nawrócenia, były to słowa przełomowe w historii Polski i świata. Ta książka była potrzebna, żeby poznać w roku kanonizacji słowa największego z Rodu Słowian. Bardzo Dziękuję wydawnictwu ZNAK za wydanie tej książki która kieruje słowa Ojca Świętego do nas do prostych ludzi. Ta książka powinna znaleźć się w każdym polskim domu, w każdej rodzinnie. Przecież musimy być Jego wiernymi uczniami.
Recenzent: Dawid Czaja

Najważniejsze słowa Jana Pawła II do Polaków

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski, wraz z indeksem. Zawiera zarówno te najbardziej znane i do dziś pamiętane, wygłaszane w doniosłych okolicznościach, jak i mniej formalne, ze spotkań w mniejszym gronie, z młodzieżą, przedstawicielami zgromadzeń zakonnych czy grup zawodowych.

Ta książka pokazuje rozwój relacji między Janem Pawłem II a Polakami, ukazuje, na co Papież kładł szczególny nacisk podczas kolejnych pielgrzymek, z kim się spotykał, co go cieszyło, a co mu się w rodakach nie podobało. Te papieskie teksty należy czytać wciąż na nowo, bo ciągle za mało je znamy.