Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Świat według Janki. Rozmawiała Marzena Zdanowska

Jesteśmy dzięki niej bardziej

"Świat według Janki" to książka przepełniona ludzkim cierpieniem i ciągłą walką z biurokracją, która nie sprzyja chęci pomocy. Nie da się nie podziwiać Janiny Ochojskiej po tym, jak szczerze i otwarcie opowiada o swojej pracy i daje świadectwo ogromnej wiedzy i zaangażowania w sprawy najbardziej potrzebujących.

Janina Ochojska uświadomiła mi, że tak naprawdę nie mam co narzekać na moje warunki, a wręcz przeciwnie, powinienem być wdzięczny za to, co mam. No i mam wrażenie, że jestem bardziej.


Recenzent: Tomek Tworkowski

Opowieść o życiu na krawędzi. O przełamywaniu barier. O pomaganiu naprawdę.

Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od dwudziestu dwóch lat dociera
z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Codziennie pokonuje nie tylko własne ograniczenia, ale i bariery stawiane przez organizację, rządy, a nawet osoby, którym niesie wsparcie.

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na obszarach największych konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.