Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Linia życia

Geometria życia

Linia życia to szczególny splot żyłek w zagłębieniu dłoni, którego układ próbują przełożyć na język wróżby cyganki. To także tytuł czwartego już tomu Jacka Gutorowa. Co prawda opolski poeta nie pretenduje do miana tłumacza przyszłości, ale wszelkie linie, nie tylko te na skórze, mają dlań istotne znaczenie. Jego poezja to otwarty na poruszenia rzeczywistości szkicownik. To, co ulotne i nieuchwytne zostaje przełożone na język barw. Pojęcie geometrii wykracza poza encyklopedyczne znaczenie. Poezja staje się geometrią przepływającego życia.
Recenzent: Joanna Chludzińska

Linia życia, czwarty tom w dorobku Jacka Gutorowa, opolskiego poety i krytyka literackiego, to starannie skomponowany zbiór wierszy wyrastających z pełnego niezwykłej koncentracji uczestnictwa w świecie. Poezję tę budują oniryczne obrazy przesypujące się jak w kalejdoskopie, szare światło i geometryczne kształty. Przedmioty i miejsca, ulotne wrażenia i głębokie refleksje, przyroda i kultura cieszą się równym statusem obiektów godnych najwyższej uwagi i hołdu w postaci utrwalenia w języku.