Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Zmyślenie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream

Czesław Miłosz

Zmyślenie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream

Dwujęzyczny wybór najlepszych wierszy Czesława Miłosza

Autor wyłaniający się z tych utworów to nie posągowy klasyk i czcigodny noblista wpychany na cokół wieszcza, a młody duchem, rozdzierany sprzecznościami człowiek, któremu równie bliskie są zmysłowe namiętności i uroki świata, co metafizyczne pytania i religijne poszukiwanie prawdy – nie wolne od wątpliwości i ryzykownych wyznań.
Wybór zawiera wiersze z całej twórczości poety, od arcydzieł obecnych już w tomie "Trzy zimy" (1936) po wydane już pośmiertnie "Wiersze ostatnie". Nie brak tu tekstów najważniejszych, tworzących poetycki kanon Miłosza – jednego z największych poetów naszych czasów, który – uczestnicząc w tłumaczeniach swoich utworów na angielski – dumny był z tego, że uważany jest za wybitnego poetę amerykańskiego.
Książka pokazać ma poetę na wskroś żywego, bliskiego współczesnej wrażliwości i mogącego dostarczać poszukującym czytelnikom wiele inspiracji, mądrości i piękna.


Bilingual collection of Czesław Miłosz’s finest poems

The author emerging from these poems isn’t a statuesque classic and a venerable Nobel Prize winner thrust onto the prophet’s pedestal, but a man young in spirit, tormented by contradictions, in whom sensual passions and delight in the world’s beauty coexist with metaphysical questions and the religious search for the truth—not free of doubt and risky admissions.
The selection draws on the poet’s entire oeuvre from the early masterpieces in "Three Winters" (1936) to his posthumous "Last Poems". Here we will find the most important poems in the canon of Miłosz, one of the greatest poets of our time, who participated in the translation of his poems into English and was proud to be regarded as an outstanding American poet.
The book presents poetry which is full of life, displays a modern sensibility and offers its readers inspiration, wisdom and beauty.

Oprawa twarda

Format: 165x235

Liczba stron: 416

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-240-5981-2

Recenzje

Dodaj własną recenzję
Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.