Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Wojciech Orliński

Wojciech Orliński – znawca popkultury, urodzony w roku 1969 w Warszawie. Ukończył w 1994 roku studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność – chemia analityczna, temat pracy magisterskiej: Chronokulometryczne badanie wpływu adsorpcji wyższych alkoholi alifatycznych na kinetykę elektroredukcji kompleksu ołowiu Pb(II) z eterem koronowym 18c6 na kapiącej elektrodzie rtęciowej.
Od 1997 roku do dzisiaj związany z działem kultury „Gazety Wyborczej”, przedtem pracował w „Sztandarze Młodych”, „Biuletynie Polskiej Akademii Nauk” i „Wiadomościach Kulturalnych”. W 1993 współzakładał lewicowe pismo „Lewą Nogą”, ukazujące się w zasadzie do dzisiaj, aczkolwiek coraz bardziej nieregularnie. Przełożył na polski esej Isaiaha Berlina Karol Marks – jego życie i środowisko (wydanie książkowe – 1999). Autor kilku opowiadań fantastycznych drukowanych m.in. w miesięczniku „Nowa Fantastyka”. W 2005 roku stypendysta wiedeńskiego Instytutu Wiedzy o Człowieku. Żonaty od 1992 roku, ojciec trzech synów. Jest autorem bloga: wo.blox.pl
15.03.2007

Wojciech Orliński

Co to są sepulki? Wszystko o Lemie

Oprawa miękkaRok wydania: 2007
więcej