Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Andrzej Szeptycki

Andrzej Szeptycki (zwany przez Ukraińców Kyr Andrej) – właściwie Roman Maria Aleksander hrabia Szeptycki (1865–1944) – greckokatolicki metropolita kijowsko-halicki (jako Andrej).

Do zakonu wstąpił w 1888 roku. W 1899 roku mianowany został biskupem ordynariuszem stanisławowskim, a rok później papież Leon XIII powierzył mu stanowisko metropolity galicyjsko-lwowskiego. Był rzecznikiem idei zjednoczenia prawosławia z grekokatolicyzmem, a także zjednoczenia wszystkich Ukraińców w jednej religii.

Wraz z arcyksięciem Wilhelmem (synem arcyksięcia Stefana, nazywanym także Wasylem Wyszywanym - pretendentem do korony Ukrainy lub tylko Galicji i Lodomerii) działał aktywnie na rzecz utworzenia państwowości ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Był duchowym przywódcą walki Ukraińców w listopadzie 1918.

W czasie II wojny światowej Szeptycki negatywnie odnosił się do władzy sowieckiej. Popierał skrajnych nacjonalistów ukraińskich szkolonych przez Abwehrę. Po zdobyciu przez hitlerowców Kijowa wysłał do Hitlera list z gratulacjami. Z drugiej jednak strony wysyłał apele do Hitlera o zaprzestanie represji wobec Ukraińców, a w swoim pałacu ukrywał dwóch rabinów żydowskich.

Dwuznacznie zachował się wobec zwycięskich Rosjan, którzy wkroczyli do Lwowa w 1944 roku; wysłał np. list do Stalina z gratulacjami i podziękowaniem za przyłączenie ziem zachodnioukraińskich do Wielkiej Ukrainy.

Zmarł 1 listopada 1944 roku. W ostatniej drodze towarzyszyła mu kompania honorowa wojsk radzieckich.
08.05.2002

Andrzej Szeptycki

Pisma wybrane

Oprawa twardaRok wydania: 2002
więcej