Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

07.04.2016

Znamy laureatów, program i głównego gościa 16. Dni Tischnerowskich

O. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Jerzy Sosnowski oraz ks. Józef Krawiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Na konferencji prasowej w Krakowie ogłoszono też program 16. Dni Tischnerowskich (20-23 kwietnia) i poprzedzającej je Strefy Tischnera. Gościem głównym Dni będzie historyk Timothy Snyder.

Konferencja prasowa odbyła się w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera, który jest głównym organizatorem tegorocznych Dni. Tradycyjnie imprezę współorganizują: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Na początku konferencji ogłoszono laureatów 16. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera. W tym roku przyznano ją filozofowi i duszpasterzowi o. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP, pisarzowi i publicyście Jerzemu Sosnowskiemu oraz opiekunowi bezdomnych, założycielowi Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka" ks. Józefowi Krawcowi.

Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje w Polsce styl myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka - wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera. Nagrodę fundują Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.

„Od szesnastu lat poprzez Nagrodę Znaku i Hestii z dumą wspieramy twórców, publicystów czy osoby zaangażowane w debatę publiczną, które myśl tischnerowską upowszechniają działaniem. >>Nieszczęsny dar wolności<< w ramach podejmowanych na co dzień wyborów powoduje, że wartości zainspirowane przez ks. Tischnera powinny docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców. Działalność laureatów Nagrody za każdym razem jest dowodem na to, że wartości można przekazywać w różny sposób", podsumował wybory kapituły Mikołaj Kunica, przedstawiciel Fundatora Nagrody - Grupy ERGO Hestia.

Tegorocznych laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), bp Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski podczas posiedzenia w dniu 29 lutego 2016 roku.

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości" nagrodę otrzymał o. Jan Andrzej Kłoczowski. Wyróżniony został za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią. Jan Andrzej Kłoczowski podkreśla, że wiara musi się opierać na przekonaniach, a nie uczuciach. Choć jego myślenie wypływa z chrześcijańskiego objawienia, nie waha się przyznać, że mistyk i sceptyk potrzebują siebie nawzajem".

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności", nagrodę otrzymał Jerzy Sosnowski za książkę „Co Bóg zrobił szympansom?", w której - jak napisało jury - „przywraca blask słowu dialog. Jego słowa burzą sztuczny mur rozdzielający wierzących od niewierzących i otwierają na wymiar tajemnicy. Tajemnicy, która przekracza ludzkie pojęcia, ale jest dana wszystkim - wierzącym i niewierzącym".

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata" nagrodę otrzymał ks. Józef Krawiec - za działalność na rzecz ludzi społecznie wykluczonych. „Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej >>Barka<<, które założył, daje schronienie i wszechstronną opiekę tym, którzy z rozmaitych przyczyn stali się bezdomni. Ksiądz Krawiec skutecznie pomaga im odzyskać poczucie godności i powrócić do społeczeństwa.
Więcej informacji o laureatach można znaleźć tutaj.

Gościem głównym 16. Dni Tischnerowskich będzie - o czym już informowaliśmy - Timothy Snyder, amerykański historyk, wykładowca Uniwersytetu Yale i członek Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, autor bestsellerowych książek „Skrwawione ziemie" i „Czarna ziemia", w nowatorski sposób opisujących dwudziestowieczne systemy totalitarne. Sylwetkę gościa głównego przedstawił historyk Maciej Gablankowski.

Temat przewodni tegorocznych Dni Tischnerowskich brzmi: „Drogi wolności". Dlatego w ich programie znalazły się aż cztery debaty poświęcone temu zagadnieniu. Pierwsza z nich to nowość: spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii im ks. J. Tischnera z lat ubiegłych, które zaplanowano już w pierwszy wieczór (20 kwietnia). W debacie zatytułowanej „Nieszczęsny dar wolności" udział wezmą: s. Barbara Chyrowicz SSpS, filozofka specjalizująca się w problematyce etycznej, Janina Ochojska, założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, oraz Piotr Kłodkowski, politolog i znawca Orientu,. Goście podzielą się swoimi przemyśleniami na temat wolności - każde z perspektywy dziedziny, którą się zajmuje - a następnie wezmą udział w otwartej dyskusji, którą moderować będzie Łukasz Tischner.

W kolejnych dniach (21 i 22 kwietnia) zaplanowano dyskusje o charakterze bardziej naukowym, aczkolwiek na bardzo gorące tematy. Pierwsza dotyczyć będzie „Współczesnych wizji wolności", druga jest zatytułowana „Wolności sumienia a autorytet Kościoła", trzecia - „Wychowanie a wolność". W debatach udział wezmą filozofowie, psychologowie, pedagodzy, duszpasterze i prawnicy, m.in. o. Jan Andrzej Kłoczowski, Tadeusz Sławek, Bogusław Śliwerski, Karol Tarnowski, o. Ludwik Wiśniewski i Andrzej Zoll. Dyskusję o wolności sumienia poprowadzi Anna Karoń-Ostrowska, która podczas konferencji prasowej przedstawiła krótko ideę planowanej debaty.

Wykład gościa głównego odbędzie się w piątek 22 kwietnia, a po nim przewidziano „Jaskinię filozofów", w której obok Timothy`ego Snydera zasiądą: historyk Wojciech Roszkowski, filozof i socjolog Paweł Śpiewak oraz filozof Zbigniew Stawrowski, a rozmowę moderować będzie Dominika Kozłowska.

W programie Dni nie zabraknie Mszy i przeglądu filmów (20 kwietnia), Jacek Romanowski przeczyta fragmenty „Etyki solidarności" w ramach bardzo lubianego cyklu „Czytamy Tischnera" (21 kwietnia), a w ostatnim dniu imprezy (23 kwietnia) będą Warsztaty Filozoficzne Młodych i wręczenie Nagrody Znaku i Hestii im ks. J. Tischnera połączone z koncertem „Poeci Tischnera" z udziałem m.in. Ewy Kaim i Iwony Konieczkowskiej.

Główny program Dni wzbogacony zostanie tradycyjnie przez Strefę Tischnera, w ramach której odbędzie się m.in. pokaz filmu o wojnie Syrii, dyskusja o tym, co można zrobić, by przerwać tę wojnę, i wspierająca działania polskich organizacji humanitarnych akcja „Przepisuję ten wiersz" (14 kwietnia), a także lekcje czytania Tischnera dla młodzieży (11 i 20 kwietnia), zajęcia z cyklu „Pofilozofuj-my" dla najmłodszych (17 kwietnia) oraz dodatkowe spotkanie z Timothy`m Snyderem (23 kwietnia). Wszystkie wspomniane imprezy odbywać się będą w ramach Strefy Tischnera w budynku Radia Kraków przy al. Słowackiego, a akcja „Przepisuję ten wiersz" dodatkowo w - także objętej Strefą - księgarnio-kawiarni „De Revolutionibus" na ul. Brackiej. O tych wszystkich działaniach informowali podczas konferencji Jolanta Kogut oraz Wojciech Bonowicz,

Na stronie Tischner.pl będziemy szczegółowo informować o wszystkich wydarzeniach. Dokładny program 16. Dni Tischnerowskich i poprzedzającej je Strefy Tischnera można znaleźć tutaj.

Wszystkie imprezy - zarówno w Strefie Tischnera, jak i w trakcie trwania Dni Tischnerowskich - są bezpłatne. Na niektóre (wykład głównego gościa i wręczenie Nagrody Tischnera) przygotowano zaproszenia, które będą do odebrania w różnych punktach miasta. Zaproszenia dają gwarancję, że będzie się miało miejsce siedzące.

Zapraszamy po raz 16. na Dni Tischnerowskie w Krakowie!!!

Książki