Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

09.06.2016

Zmysłowość i śmierć - poezja Michaela Ondaatjego

Między 9 a 12 czerwca Kraków będzie żył poezją. W 5. Edycji festiwalu Miłosza wezmą udział wybitni poeci z całego świata, a wśród nich Michael Ondaatje znany przede wszystkim jako autor bestsellerowego „Angielskiego pacjenta", za którą to powieść otrzymał Nagrodę Bookera. Jak sam jednak przyznaje, czuje się przede wszystkim poetą, co potwierdzają liczne przyznawane mu nagrody i tytuł „klasyka", który przyznali mu krytycy.

Jego „Zbieracz cynamonu" właśnie ukazał się w Znaku. To pierwsza książkowa prezentacja poezji jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy kanadyjskich. Intrygujący autobiografizm spaja się w jego wierszach z mitami i podaniami rodzinnego Cejlonu, a wspomnienia łączą się z rzeczywistością. Zmysłowość i śmierć, doświadczenie codzienności i pamięć kulturowa, współczesność i dziedzictwo - poezja Ondaatjego opisuje spektrum przeżyć i doświadczeń współczesnego człowieka. Utwory poety są wielowarstwowe i nieprzewidywalne, a dzięki podejmowaniu pozornie odległych od siebie problemów odkrywają przed czytelnikiem głębię ludzkich doświadczeń.

Michael Ondaatje

Zbieracz cynamonu. Poezje wybrane

Tłumaczenie: Mieczysław Godyń, Agata Hołobut, Jerzy Jarniewicz

Pierwsza książkowa prezentacja poezji Michaela Ondaatje w Polsce

W poezji Michaela Ondaatje wielką rolę odgrywa pamięć i doświadczanie czasu. Jej cechą charakterystyczną jest nienachalny autobiografizm. Przeżycia osobiste, intymne relacje z bliskimi, wspomnienia dzieciństwa – wsparte niezwykłą wyobraźnią poety – przeobrażają się w historie uniwersalne. Wiersze te zanurzone są w mitach i podaniach rodzinnego Cejlonu, poszukują korzeni w kulturze syngaleskiej, sięgają do historii i religii Wschodu, konfrontują to, co zapamiętane i dziedziczone, z rzeczywistością Nowego Świata. Wielowarstwowe i nieprzewidywalne, nasycone zaskakującymi obrazami i zmysłową erotyką intrygują i zachęcają do indywidualnych interpretacji.

"Zbieracz cynamonu" – to pierwsza książkowa prezentacja poezji Michaela Ondaatje w Polsce.