Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

20.04.2016

Zapraszamy na pierwszy dzień 16. Dni Tischnerowskich

Nieco inaczej niż zwykle rozpoczną się tegoroczne Dni Tischnerowskie (20-23 kwietnia). Zamiast wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera zaplanowano debatę z udziałem jej laureatów z lat ubiegłych: s. Barbary Chyrowicz SSpS, Janiny Ochojskiej i Piotra Kłodkowskiego. Powróci też przegląd filmów „Tischner na ekranie".

Pierwszy dzień 16. Dni Tischnerowskich - środa 20 kwietnia - rozpocznie się jednak tradycyjnie od Mszy świętej w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Mszy, która rozpocznie się o godz. 17, przewodniczył będzie i homilię wygłosi bp Grzegorz Ryś.

O godz. 18.30 na Scenie im. S. Wyspiańskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ul. Straszewskiego 22) rozpocznie się debata zatytułowana „Nieszczęsny dar wolności". Swoimi przemyśleniami na temat głównego tematu tegorocznych Dni podzielą się: s. Barbara Chyrowicz SSpS, filozofka specjalizująca się w problematyce etycznej, laureatka Nagrody Tischnera z 2009 roku oraz Janina Ochojska, założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, i Piotr Kłodkowski, politolog i znawca Orientu, którzy odebrali ją trzy lata wcześniej. Po krótkich wstępnych wystąpieniach rozpocznie się dyskusja, którą moderować będzie Łukasz Tischner.

Natomiast o godz. 20.30 na tej samej scenie rozpocznie się przegląd filmów dokumentalnych zatytułowany „Tischner na ekranie". W materiałach filmowych, jakie pozostały po ks. Tischnerze jest szereg wywiadów, w których pojawia się temat wolności. Podczas wieczoru obejrzymy m.in. półgodzinną rozmowę z autorem „Etyki solidarności", w trakcie której opowiada on o swojej rodzinie, o decyzji, by zostać księdzem, i bezdomności, jakiej doświadcza jako ksiądz, ale też - o zakorzenieniu w wielkiej tradycji filozoficznej, która daje mu poczucie wolności. Przegląd poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Program 16. Dni Tischnerowskich znajdziecie tutaj.

 

Książki