Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

26.03.2015

Wielkie święto poezji w Krakowie

Już 14 maja w Krakowie rozpocznie się 4. Festiwal Miłosza. Tegoroczna edycja tego wielkiego święta poezji nosi tytuł Księga Olśnień. To spolszczenie angielskiego tytułu słynnej antologii wydanej przez Czesława Miłosza w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku: A Book of Luminous Things.

W tym roku poetyckie olśnienia zapewni wyjątkowe grono dwudziestu poetów z Polski i zagranicy oraz bogaty i różnorodny program debat, paneli, koncertów i wystaw. Festiwal, obok pasma głównego, uzupełnią dwie dodatkowe linie wydarzeń: program literacki dla dzieci Miłoszek oraz związane z kulturą japońską pasmo Haiku. Festiwal zakończy się w niedzielę 17 maja 2015 roku.

Festiwal Miłosza to strategiczne wydarzenie naszego miasta, wskazujące na istotne znaczenie poezji w pejzażu kultury Krakowa. Jednocześnie to najważniejszy w Polsce międzynarodowy salon poezji, wyrastający jeszcze z tradycji spotkań Poetów Wschodu i Zachodu - organizowanych przed laty pod patronatem obojga Noblistów: Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza - mówi Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Helbin.

Krakowska publiczność spotka się m.in. z Robertem Hassem, laureatem licznych nagród literackich i współtłumaczem amerykańskiego wydania antologii Czesława Miłosza Wypisy z ksiąg użytecznych, Ruth Padel, prapraprawnuczką Karola Darwina, brytyjską poetką i dziennikarką zaangażowaną w obronę praw zwierząt, Julią Fiedorczuk, poetką, prozaiczką, tłumaczką i krytyczką literacką oraz Wojciechem Bonowiczem, poetą i dziennikarzem, laureatem Nagrody Literackiej Gdynia 2007.

Tegoroczna, 4. edycja Festiwalu inspirowana jest osobistą antologią poezji światowej Miłosza - mówi Prezes Fundacji Miasto Literatury Olga Brzezińska, współorganizatorka Festiwalu. - Prezentując twórczość zaproszonych gości, w pewien sposób dodajemy do tej antologii nowe dzieła. Stawiamy ważne pytanie o miejsce poezji we współczesnym świecie i, jak pisał Miłosz, przypominamy, że poezja może dziś być czytelnikowi bardzo pomocna w zrozumieniu rzeczywistości, w całej jej złożoności i bogactwie.

Zaproszeni goście reprezentują rozmaite kręgi kulturowe i językowe, estetyki, światopoglądy. Co istotne, wizytom gości z zagranicy towarzyszyć będą nowe tłumaczenia i wydania zbiorów poezji - w maju nakładem wydawnictwa Znak ukaże się przygotowany specjalnie dla polskiego czytelnika autorski wybór wierszy z lat 1973-2014 Roberta Hassa. Skrzydlate i ciemne to rozległa i wielowymiarowa panorama twórczości jednego z najważniejszych żyjących poetów Ameryki. Hass daje się poznać jako uważny i czuły obserwator kalifornijskiej przyrody, piewca piękna i kruchości świata.

Festiwal organizują Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury, a jego program opracowywany jest kolegialnie przy udziale Rady Programowej, w skład której wchodzą Krzysztof Czyżewski, Magdalena Heydel, Jerzy Jarniewicz, Tomasz Różycki, Marek Radziwon, Zofia Król, Abel Murcia Soriano i redaktor naczelny Znaku Jerzy Illg.

Nad wysokim poziomem merytorycznym czuwa Komitet Honorowy, którego członkami są: Aleksander Fiut, Julia Hartwig, Robert Hass, Ryszard Krynicki, Anthony Miłosz, Adam Pomorski, Aleksander Schenker, Tomas Venclova i Adam Zagajewski.

Szczegółowy program spotkań, debat, warsztatów edukacyjnych na stronie Festiwalu: www.miloszfestival.pl.

Robert Hass

Skrzydlate i ciemne

Tłumaczenie: Renata Gorczyńska, Paweł Marcinkiewicz, Maria Korusiewicz, Andrzej Szuba, Magda Heydel, Mieczysław Godyń, Czesław Miłosz, Justyn Hunia, Bronisław Maj

Kronikarz jednostkowych dramatów, tropiciel okrucieństw historii

W roku 1997 w Polsce ukazał się tom Zbierając jeżyny. Przygotowany specjalnie dla polskiego czytelnika autorski wybór wierszy z lat 1973–2014 Skrzydlate i ciemne poszerza znajomość poezji Hassa o tomy ostatnie i utwory najnowsze. W swojej różnorodnej formalnie poezji (w której lapidarne, podobne do haiku medytacje sąsiadują z obszernymi, „eseizującymi” utworami) Hass daje się poznać jako uważny i czuły obserwator kalifornijskiej przyrody, piewca piękna i kruchości świata. To także kronikarz jednostkowych dramatów, tropiciel okrucieństw historii, badacz ograniczeń języka i miejsca człowieka w porządku rzeczy, wreszcie wierny uczeń Miłosza, z którym prowadzi w swej poezji poruszający dialog. Skrzydlate i ciemne to rozległa i wielowymiarowa panorama twórczości jednego z najważniejszych żyjących poetów Ameryki.