Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

09.02.2016

Uczciwość najważniejsza!

Zainspirowana naszą książką socjologiczną „Fundamenty dobrego społeczeństwa" pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej, jedna z wiodących firm w dziedzinie informacji marketingowej postanowiła przeprowadzić własne badania społeczne na temat wartości.

Przedstawiciele firmy TNS Polska przepytali ponad tysiąc osób, jaki jest ich przepis na dobre funkcjonowanie społeczeństwa? Z badań wynika, że wśród Polaków niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania, najważniejszą wartością jest uczciwość. Kolejną jest sprawiedliwość, a podium zamykają ex aequo życzliwość i odpowiedzialność.

Innymi wartościami, które widnieją wysoko w hierarchii są: zaufanie, szacunek, pracowitość i wrażliwość. Ich kolejność zmienia się jednak w zależności od wykształcenia i wieku. Szczególnie interesujące wydają się być różnice związane ze światopoglądem: osoby o poglądach centrolewicowych i centroprawicowych w mniejszym stopniu niż te o poglądach lewicowych i prawicowych cenią sobie uczciwość. Według ustaleń TNS Polska, w porównaniu do ogółu osoby o poglądach lewicowych w większym stopniu cenią szacunek, a te o poglądach prawicowych - odpowiedzialność.

Całość raportu zostanie opublikowana na stronie TNS Polska.

Książka poświęcona problematyce wartości jako komponentów życia społecznego.

Godność, lojalność, miłość, odpowiedzialność, pracowitość, prawość, przyjaźń, przyzwoitość, solidarność, sprawiedliwość, szacunek, uczciwość, wolność, wrażliwość, współpraca, zaufanie, życzliwość.
Wokół tych siedemnastu ważnych słów ogniskują się zebrane w niniejszym tomie rozważania czołówki polskich socjologów. Szukają oni „cegiełek”, z których zbudowane są ludzkie wspólnoty. Poszukiwanie to staje się pretekstem do refleksji nad kondycją społeczeństw, w których przyszło nam żyć.
Czy mamy dziś do czynienia z rewolucją wartości? Czy w ich miejsce znaczenie zyskują antywartości? Jak zmienia się życie wspólnot w procesie przebudowy wartości? Na czym opieramy nasze wspólnoty – rodziny, grupy towarzyskie, środowiska pracy? Co podlega negocjacjom, a co pozostaje niezmienne? Czy istnieje jeszcze jakaś wspólnota wartości?
Znakomita antologia pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej to pierwsza w Polsce książka stricte socjologiczna, w kompletny sposób poświęcona problematyce wartości jako komponentów życia społecznego.