Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

28.06.2014

Twarda ręka Prymasa

Mawiał: O tym co dobre dla Kościoła - postanawiam ja. Strzegł jedności wśród biskupów, duchowieństwa i świeckich, wyznaczał zadania i sam z nich rozliczał. Nie zawsze w zgodzie z watykańskimi dyplomatami, od których znał lepiej polskie realia i bronił drogi, którą obrał, uważając, że to ocalenie dla Kościoła i narodu. Chodziło mu o tożsamość kulturową i religijną polskiego narodu.

Pełna recenzja książki Ewy K. Czaczkowskiej Kardynał Wyszyński. Biografia autorstwa Anny Karoń-Ostrowskiej opublikowana w Gazecie Wyborczej dostępna jest tutaj

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Niezłomny

Był prymasem w najtrudniejszym dla polskiego Kościoła czasie. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, polityk. Ale przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi.

Nowe, poszerzone wydanie znakomitej książki Ewy K. Czaczkowskiej "Kardynał Wyszyński. Biografia", to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół w Polsce. Autorka sięga do licznych niepublikowanych wcześniej dokumentów. Analizuje donosy, które na niego składało najbliższe otoczenie – także uwięziony z nim kapelan i siostra zakonna. Opisuje jego relacje z komunistyczną władzą i – po raz pierwszy tak szeroko - z opozycją demokratyczną. Wyjaśnia powody trudnych stosunków Kardynała z watykańską dyplomacją. Pokazuje także nieznaną dotąd aktywność Wyszyńskiego w czasie Soboru Watykańskiego II. Przede wszystkim jednak Czaczkowska przybliża czytelnikowi prawdziwego człowieka - autorytarnego, wymagającego, konsekwentnie realizującego swój program dla Kościoła w Polsce. Ta książka to niezwykła opowieść o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku.