Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

29.10.2015

Świat bez wartości?

W czwartek 29 października zapraszamy na promocję książki pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej „Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości" połączoną z debatą, w której udział wezmą: prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Beata Łaciak, prof. Piotr Sztompka i Henryk Woźniakowski. Spotkanie odbędzie się w Auli Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Zapraszamy.

Książka poświęcona problematyce wartości jako komponentów życia społecznego.

Godność, lojalność, miłość, odpowiedzialność, pracowitość, prawość, przyjaźń, przyzwoitość, solidarność, sprawiedliwość, szacunek, uczciwość, wolność, wrażliwość, współpraca, zaufanie, życzliwość.
Wokół tych siedemnastu ważnych słów ogniskują się zebrane w niniejszym tomie rozważania czołówki polskich socjologów. Szukają oni „cegiełek”, z których zbudowane są ludzkie wspólnoty. Poszukiwanie to staje się pretekstem do refleksji nad kondycją społeczeństw, w których przyszło nam żyć.
Czy mamy dziś do czynienia z rewolucją wartości? Czy w ich miejsce znaczenie zyskują antywartości? Jak zmienia się życie wspólnot w procesie przebudowy wartości? Na czym opieramy nasze wspólnoty – rodziny, grupy towarzyskie, środowiska pracy? Co podlega negocjacjom, a co pozostaje niezmienne? Czy istnieje jeszcze jakaś wspólnota wartości?
Znakomita antologia pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej to pierwsza w Polsce książka stricte socjologiczna, w kompletny sposób poświęcona problematyce wartości jako komponentów życia społecznego.