Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

06.04.2015

Strefa Tischnera w Radio Kraków

Od poniedziałku 30 marca w budynku Radia Kraków (al. Słowackiego 22) zaczęła działać Strefa Tischnera, która - jak co roku - poprzedza Dni Tischnerowskie. W radiowym foyer stanęły półki z dziełami ks. Tischnera wydanymi w ostatnich latach przez Znak, jak m.in.: Tischner czyta Katechizm. Rozmowy o Katechizmie, Alfabet Tischnera czy Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992. Pośród książek znalazły się fotografie bohatera Strefy opatrzone sentencjami z jego wypowiedzi i tekstów.

Imprezy „strefowe" rozpoczną się w czwartek 9 kwietnia od spotkania zatytułowanego „Ksiądz Tischner i siostra Faustyna". W dyskusji, która odbędzie się w De Revolutionibus Books&Cafe (ul. Bracka 14), udział wezmą o. Jan Andrzej Kłoczowski, Paweł Taranczewski i Wojciech Bonowicz, a poprowadzi ją Joanna Podsadecka. Początek o godz. 18.00.

W czwartek 16 kwietnia w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone Dziennikowi 1944-1949 Józefa Tischnera. Wśród zaproszonych gości pojawią się szkolne koleżanki i koledzy Autora oraz jego brat Marian Tischner. Rozmowę o tym, jak wyglądało powojenne Podhale i jak formował się przyszły filozof i duszpasterz poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Podczas trwania Strefy Tischnera zaplanowano też tradycyjnie „Lekcje czytania" z „Tygodnikiem Powszechnym". Obie lekcje odbędą się w Studiu im. Romany Bobrowskiej. Pierwszą - w środę 15 kwietnia o godz. 11.00 - poprowadzi Adam Workowski, który zachęca do lektury eseju Jozefa Tischnera Sztuka etyki (z tomu Myślenie według wartości). Na drugą lekcję - we wtorek 21 kwietnia o godz. 11.00 - zaprasza Wojciech Bonowicz, który przedstawi szkic Leszka Kołakowskiego Demokracja jest przeciwna naturze.

Opis wszystkich wydarzeń związanych ze Strefą Tischnera znajdziemy na stronie www.tischner.pl

Zobacz galerię prezentującą, jak powstała w tym roku Strefa Tischnera w Radio Kraków.

fot. Klaudyna Schubert

Jak powstawała Strefa Tischnera - marzec 2015

Młody Tischner o dojrzewaniu, miłości i odkrywaniu powołania

Dziennik Tischnera jest zjawiskiem wyjątkowym. Rzadko mamy okazję poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji. W chwili, gdy dopiero kształtuje się jego powołanie.

Józef Tischner – późniejszy kapłan, filozof i autorytet – prowadzi dziennik jako uczeń szkoły podstawowej i licealista. Obdarzony poczuciem humoru i literackim talentem opisuje pierwsze miłości i religijne rozterki, kreśli w nim sugestywne portrety nauczycieli i kolegów.
Opisuje niepowtarzalny klimat gór, miejsc z którymi był związany od najmłodszych lat.
Obrazuje ówczesną rzeczywistość: walkę nowych władz z Kościołem i dylematy młodych ludzi, rozdartych między chęcią zdobywania wiedzy a kompromisami, jakie się z tym wiążą.

W swoim dzienniku kilkunastoletni Józek stworzył barwny portret pokolenia, które dorastało w latach powojennych, a zarazem przejmującą opowieść o młodości, dojrzewaniu, buncie i szukaniu dróg do odpowiedzi na ważne pytania.