Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

09.04.2017

Rozmowa o książce "Inny. Eseje o spotkaniu" ks. Tischnera

W niedzielę 9 kwietnia Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Teatr Polski w Warszawie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Teologia teatru zatytułowane „Inny. Eseje o spotkaniu - wokół najnowszej książki ks. prof. Józefa Tischnera". Gościem będzie prof. Karol Tarnowski, a spotkanie poprowadzą dr Anna Karoń-Ostrowska i Janusz Majcherek. Teksty ks. prof. Józefa Tischnera czytać będzie Anna Nehrebecka .

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 w foyer Dużej Sceny, Teatr Polski w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2. Wstęp wolny! Zapraszamy.

Zrozumieć człowieka i jego dramat

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod koniec życia zaczął pisać nową książkę – kontynuację Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Nie skończył, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia.
W świecie, w którym ludziom – nawet podobnym do siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję – coraz trudniej się spotkać, Tischnerowska refleksja o spotkaniu nabiera wyjątkowego znaczenia. Tym bardziej, kiedy spojrzymy szerzej, na punkty zapalne w różnych miejscach naszego globu, warto posłuchać głosu myśliciela, któremu chodziło przede wszystkim o to, by „zrozumieć człowieka i jego dramat”.

„Tischner był stróżem człowieka. Nie zaganiającym do stada, lecz zapuszczającym się na manowce i pustkowia, by człowieka odnaleźć. Stróż musi być czujny, jego praca nigdy się nie kończy. Stróżowanie to ciągłe zaczynanie od nowa, poszukiwanie dróg i sposobów. Dynamika myśli Tischnera, ciągle krążącej wokół człowieka, znakomicie to pokazuje.” (Dobrosław Kot)