Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

15.04.2016

Przekład "Dwunastu stacji" nagrodzony!

Nagroda Found in Translation Award za rok 2015 przyznana została Billowi Johnstonowi za przekład „Dwunastu stacji" ("Twelve Stations") Tomasza Różyckiego, wydanych nakładem Zephyr Press.


Bill Johnston wykładał lingwistykę stosowaną na Hawajach, w University of Minnesota, a na Indiana University w Bloomington przez wiele lat kierował Centrum Studiów Polskich (The Polish Studies Center). Jest również organizatorem konferencji poświęconych literaturze polskiej i studiom polonistycznym w USA, propagatorem twórczości polskich pisarzy na licznych forach akademickich i artystycznych. Jego dorobek przekładowy obejmuje kilkadziesiąt utworów zarówno współczesnych, jak i klasycznych. Szczególnym uznaniem cieszą się jego przekłady powieści Wiesława Myśliwskiego, za które otrzymał kilka najbardziej znaczących nagród przekładowych w USA. Jest laureatem Nagrody Transatlantyk w 2014 roku oraz pierwszej edycji nagrody Found in Translation Award w 2008 za przekład poezji Tadeusza Różewicza.


Found In Translation Award przyznawana jest dorocznie tłumaczowi/tłumaczce najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej. W tegorocznym jury zasiadali: Ursula Phillips i Philip Boehm (laureaci z lat ubiegłych) oraz Anna Godlewska, Agata Grenda, Roland Chojnacki i Dariusz Jaworski (dyrektorzy IKP w Londynie, IKP w Nowym Jorku, IP w Nowym Delhi i Instytutu Książki). Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną wysokości 16 tys. zł, dyplom oraz trzymiesięczną rezydencję w Krakowie, fundowaną przez Instytut Książki.

Książki