Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

31.07.2017

Prawdy wiary wyrażone językiem uniwersalnym

Anna Wierzbicka to profesor językoznawstwa na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, jest jedną z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych polskich badaczek pracujących poza granicami kraju.

To autorka ponad dwudziestu książek, w których językoznawstwo łączy się z antropologią, psychologią, filozofią, a także z teologią. Jej książka „What Did Jesus Mean: Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in simple and universal human concepts" została wydana przez Oxford University Press w roku 2001, a w skróconej wersji przez PWN („Co mówi Jezus: Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych") w roku 2002. Jest twórczynią Naturalnego Metajęzyka Semantycznego (NSM), a także wyrastającego z NSM Języka Minimalnego.

W jej najnowszej, ilustrowanej książce „W co wierzą chrześcijanie? Opowieść o Bogu i o ludziach", próbuje pokazać, że da się wyrazić główne prawdy Ewangelii i wyrosłej z niej wiary chrześcijańskiej, nie tylko językiem tradycyjnym, pełnym (między innymi) słów abstrakcyjnych, ale słowami dostępnymi w każdym języku. Udowadnia, że jest to możliwe, i co więcej, że taka forma przekazu, choć początkowo może się wydać zadziwiająca - potrafi być również dramatyczna, pobudzająca do myślenia i przemawiająca do serca (ze Wstępu).

Autorka tłumaczy to w sposób następujący: „»Opowieść o Bogu i o ludziach« odpowiada na pytania [dotyczące wiary] w słowach najprostszych, zrozumiałych nawet dla dzieci, a zarazem w sformułowaniach precyzyjnych i teologicznie głęboko przemyślanych, z których każdemu przyświeca ambicja, żeby - jak to mówił Norwid - „odpowiednie dać rzeczy słowo". Opowieść wyrasta z wieloletnich badań autorki i jej kolegów. Jej specyfika polega na tym, że przedstawia ona podstawowe prawdy wiary w „języku minimalnym", czyli wykorzystującym słowa zrozumiałe dla każdego i mające swoje odpowiedniki we wszystkich językach świata. Zarazem jest to książka, w której próbuję zrozumieć do głębi własną wiarę i wyrazić ją zupełnie nowym językiem - tym właśnie prostym i uniwersalnym „językiem minimalnym"."

 

W co wierzą chrześcijanie?
Prawdy wiary wyrażone językiem uniwersalnym.
Czy każdy, kto uważa siebie za chrześcijanina, wie, w co właściwie wierzy? – pyta prowokacyjnie autorka i w sposób nowatorski prezentuje czytelnikowi najważniejsze prawdy wiary, które przekazuje Pismo Święte i Skład Apostolski.

Książka Anny Wierzbickiej to opowieść o wierze chrześcijan wykorzystująca wyniki szeroko zakrojonych badań nad językami świata. W czterdziestu rozdziałach Opowieści o Bogu i o ludziach autorka prezentuje czytelnikowi podstawowe prawdy wiary przepisane tak zwanym językiem minimalnym, czyli wykorzystującym słowa zrozumiałe dla każdego, mające swoje odpowiedniki we wszystkich językach świata.

Poprzedzona obszernym wstępem "Opowieść o Bogu i o ludziach", w której nie używa się tradycyjnego języka religijnego ani naukowego, pozwoli zarówno chrześcijanom, jak i niechrześcijanom spojrzeć na wiarę w sposób świeży.