wydawnictwo znak - Dobrze nam się wydaje

21.IV.2018

Poznaliśmy laureatów 18. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera!

Po raz 18. wyłoniono laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawana zarówno za osiągnięcia intelektualne, jak i działalność społeczną. W tym roku nagroda trafiła do rak filozofa Miłosza Puczydłowskiego, eseisty i animatora kultury Krzysztofa Czyżewskiego oraz działacza społecznego Jana Jakuba Wygnańskiego.
Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje styl myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka - wartości jej patrona, księdza profesora Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.
- Już osiemnaście lat wspieramy publicystów, twórców oraz osoby zaangażowane w debatę publiczną. Fundując Nagrodę Znaku i Hestii jesteśmy przekonani, że trafia ona do osób, które myśl tischnerowską upowszechniają swoimi działaniami i poruszają innych do działania. Nagroda Znaku i Hestii jest jednocześnie wyrazem naszego uznania dla głębokiej refleksji i intelektualnej rzetelności. Jej laureaci na przestrzeni lat pokazują, jak szeroko można interpretować myśl Patrona Nagrody. Dobór laureatów stanowi o wyjątkowości nagrody i potwierdza, że idee i wartości bliskie Księdzu Profesorowi można przekazywać w różny sposób - podsumowuje wybór Kapituły Arkadiusz Bruliński przedstawiciel Fundatora Nagrody - Grupy ERGO Hestia.
- To unikatowa nagroda w skali kraju. Na równych prawach nagradzany jest zarówno wysiłek myśli, umiejętność diagnozowania i teoretycznego rozwiązywania problemów, jak i wysiłek praktycznego działania - mówi Wojciech Bonowicz, tegoroczny przewodniczący Rady Programowej Dni Tischnerowskich.
Tegorocznych laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Władysław Stróżewski, abp Grzegorz Ryś, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2018 roku.
W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości" nagrodę otrzymał Miłosz Puczydłowski. Młody uczony został wyróżniony za studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację", w którym „ukazuje splątaną genealogię, a w konsekwencji wzajemne zapośredniczenie religijnych i świeckich modeli rozumienia współczesnej kultury. Jego wnikliwe analizy wyczulają na to, co łączy - otwartość na dobro, które przemienia i przekracza podziały".
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności", nagrodę otrzymał Krzysztof Czyżewski. Jury nagrodziło jego książkę „Małe centrum świata", podkreślając, że są to „zapiski praktyka idei", podpowiadające, „jak budować niewidzialne, ale odporne na szaleństwa polityki i historii mosty między narodami, religiami i kulturami".
W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu" Kościoła i świata nagrodę otrzymał Jan Jakub Wygnański - „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a także rozpoznawaniu nowych wyzwań, które przed nimi stają", napisało jury w werdykcie.

GALA WRĘCZENIA NAGRODY
W ramach programu 18. Dni Tischnerowskich w sobotę 21 kwietnia o godz. 17.00 na Scenie im. S. Wyspiańskiego AST w Krakowie odbędzie się spotkanie z tegorocznymi laureatami Nagrody. Rozmowę poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski. Spotkanie uświetni koncert „Tischner. Mocna nuta" z udziałem m.in. Jorgosa Skoliasa, Joachima Mencla oraz zespołu Trebunie-Tutki.
Więcej o programie 18. Dni Tischnerowskich: www.tischner.pl.