Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

05.04.2016

O Czapskim w Muzeum Narodowym

Z okazji okrągłej 120. rocznicy urodzin Józefa Czapskiego, jednego z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku, wydawnictwo Znak oraz Muzeum Narodowe w Krakowie, zorganizowały spotkanie poświęcone jego osobie i spuściźnie artystycznej. We wtorek 5 kwietnia w sali Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego miłośnicy malarstwa Czapskiego mogli zapoznać się z nowymi nabytkami Muzeum. Trafią one na stałą ekspozycję, która zostanie otwarta 23 kwietnia w nowo powstałym „Pawilonie im. J. Czapskiego" przy ul. Piłsudskiego.

Oprócz zapoznania się z dotąd nieprezentowanymi dziełami malarskimi Czapskiego, odwiedzający tego dnia Muzeum, wysłuchali wspomnień o malarzu z ust jego uczniów i współpracowników: Magdaleny Czubińskiej, Zofii Gołubiew, Krystyny Zachwatowicz i Henryka Woźniakowskiego.

Rozmowa toczyła się głównie wokół tematów zawartych w książce „Patrząc", który to tom właśnie został wydany przez Znak. Wokół malarskich sympatii i antypatii Czapskiego, narosło wiele nieporozumień, które zaproszeni goście starali się komentować i zrewidować. Podczas dyskusji wiele miejsca poświęcono też kwestiom teoretycznego spojrzenia na historię sztuki i technik malarskich, stosowanych przez malarza.

Spotkanie było jedynie przedsmakiem uroczystości zaplanowanych na 23 kwietnia, związanych z otwarciem „Pawilonu im. J. Czapskiego", Aby lepiej zrozumieć znaczenie obchodów, a także nowo powstającego oddziału Muzeum, poświęconego J. Czapskiemu, zachęcamy do zapoznania się z tekstami zebranymi w tomie „Patrząc".

Książki