Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

05.12.2017

Nie tylko o stracie

„Coraz bliżej albo coraz mniej" - taki tytuł nosi wydana w tym roku książka Józefy Hennelowej, publicystki, działaczki społecznej i politycznej, wieloletniej redaktorki „Tygodnika Powszechnego". We wtorek 5 grudnia autorka odbierze za nią nagrodę dla Krakowskiej Książki Miesiąca.

 

Książka gromadzi zapiski Józefy Hennelowej z lat 2012-2017, publikowane regularnie na łamach miesięcznika „Znak". Tytułowe „coraz bliżej" - pisał niedawno w „Tygodniku Powszechnym" Artur Sporniak - „oznacza rozliczanie się z życia przy coraz bliższym jego końcu", a „coraz mniej" to „oczekiwanie na to, co naprawdę ważne, bo właśnie czasu coraz mniej". Przejmujące są zwłaszcza opisy doświadczenia „coraz mniej". „Autorka się nie żali. O ulubionych kiedyś skrzypcach pisze: >>Ręce zestarzały się... Tak traci się muzykę. Zostaje tylko słuchanie, pod warunkiem, że bliźni będzie obok i pokaże, jak włożyć płytę do odtwarzacza<<. O utracie możliwości czytania: >>Wystarczy choroba oczu, aby stopniowo coś jak zachód słońca zaczęło obejmować półki z książkami<<. Wtrącenia: jakby mimochodem, gdy mowa o darze życia >>nieubłaganie już niepotrzebnego<<. Uwagi osobiste, zanotowane z lękiem przy okazji refleksji o współczesnych perypetiach z pamięcią historyczną: >>Następny dzień starzenia się może przecież otworzyć pustkę. Było w pamięci i nagle już nie ma, było w wyobraźni i nagle cisza zamiast dźwięku, szara plama zamiast zarysu twarzy<<".
Nie jest to jednak, podkreśla recenzent, książka skupiona na doświadczeniu wewnętrznym. „To prawdziwy dziennik zbudowany z wnikliwych komentarzy do niekiedy bardzo bieżących problemów". Autorka wypowiada się m.in. na temat legalizacji związków partnerskich, in vitro, rekonstrukcji historycznych („których popularności w żaden sposób nie potrafi zrozumieć"), pomysłu rozsypywania popiołów czy fałszowania pamięci o powojennej partyzantce. „Oto dlaczego jej świadectwo robi takie wrażenie: otrzymujemy mądry komentarz do spraw, którymi żyjemy, wiedząc, że w tle rozgrywa się zmaganie o >>coraz bliżej<< i o >>coraz mniej<<".

 

We wtorek 5 grudnia autorka odbierze za „Coraz bliżej albo coraz mniej" nagrodę dla Krakowskiej Książki Miesiąca. Uroczystość odbędzie się w Filii nr 21 Biblioteki Kraków (ul. Królewska 59) o godz. 18.

 

 

Książkę można zamówić TUTAJ.

"Nazwisko pani Józefy Hennelowej łączone jest często z terminem „Kościół otwarty”. Każdy go rozumie inaczej, ale mnie jest bliskie znaczenie, które w swoich pismach nadał mu papież Franciszek. Oznacza ono u niego ni mniej, ni więcej jak „Kościół miłosierdzia”. Z kart tej książki płynie właśnie taka wrażliwość i takie miłosierdzie, o którym mówi papież".
bp Grzegorz Ryś


Rozważania zawarte w niniejszym zbiorze charakteryzują paradoksy: precyzja argumentów wyrażona w felietonowej formie, uniwersalność pytań wynikających z bieżących wydarzeń, jasny przekaz ujęty w ramy bogatej polszczyzny.

Najważniejszy z paradoksów dotyczy jednak samej treści prezentowanych tu tekstów. Mówią one o byciu w Kościele i byciu częścią narodu, co wbrew dominującym trendom dla Autorki jest równoznaczne z ciągłym stawianiem elementarnych pytań, kwestionowaniem konwenansów i stereotypów. W tej książce Józefa Hennelowa jawi się nam, jako jedna z najprzenikliwszych obserwatorek życia w Polsce XXI wieku.