Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

01.07.2019

Nagroda dla Radosława Ptaszyńskiego za "Stommizm"

Z ogromną radością informujemy, że nasz autor Radosław Ptaszyński otrzymał nagrodę dla najlepszych naukowców - Zachodniopomorskiego Nobla - za książkę „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy".

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 roku - artystycznych. Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie najważniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego.


W dziedzinie nauk humanistycznych laureatem został dr hab. Radosław Ptaszyński z Zakładu Historii XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, za monografię „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy".

Kiedy 10 lutego 1976 roku w sejmie głosowano nad zmianami w Konstytucji PRL, był jedynym, który powiedział: nie. Nie – PZPR nie jest kierownicza silą narodu, nie – Polska nie jest państwem socjalistycznym działającym pod dyktando ZSRR, nie – prawa obywateli nie mogą być uzależnione od wypełniania obowiązków wobec socjalistycznego państwa. Przeszło dwadzieścia lat wcześniej jako jeden z redaktorów „Tygodnika Powszechnego” odmówił zamieszczenia nekrologu Stalina, a w 1968 roku głośno protestował przeciw agresji władz wobec zrewoltowanej młodzieży. Jego postawa sprzeciwu, zarazem głęboko rozważna i perspektywiczna, burzyła spokój i zadowolenie decydentów.
Uznany za jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku Stanisław Stomma był patronem opozycji w PRL i budowniczym demokracji III RP.