Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

13.06.2016

Książka z gwarancją!

Obiecujemy, że ta powieść Cię rozbawi i wzruszy. Jeśli tak się nie stanie, możesz wymienić ją na inną.


Dalsze losu Lou z "Zanim się pojawiłeś".
Nie myśl o mnie za często...
Po prostu żyj dobrze.
Po prostu żyj.
Will
Tyle że Lou nie ma pojęcia, jak to zrobić. I trudno jej się dziwić.
A jednak „Kiedy odszedłeś" to nie tylko historia o podnoszeniu się po utraconej miłości, lecz także inspirująca opowieść o nowych początkach. Pamiętając o obietnicy złożonej ukochanemu, Lou stara się znajdować nowe powody, dla których warto czekać na każdy kolejny dzień.

Miłośnicy pisarstwa Jojo Moyes odnajdą w tej książce to, co najbardziej cenią w jej twórczości: ujmujący humor, autentyzm i zapadających w serce bohaterów. A ci, którzy jeszcze nie znają tej autorki, mogą być pewni, że po lekturze „Kiedy odszedłeś" popędzą do księgarń, by jak najszybciej nadrobić zaległości.

Jojo Moyes to ulubiona autorka milionów czytelników, a jej pisarstwo jest światowym fenomenem wydawniczym. Udało jej się wyrównać rekord należący do Harlana Cobena i Stephena Kinga - trzy jej książki znalazły się równocześnie na listach bestsellerów „New York Timesa". Na listach najlepiej sprzedających się tytułów wyprzedza Marie Kondo, Paulę Hawkins czy George'a R. R. Martina.

Poprzednia książka o perypetiach Lou Clark sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy (w Niemczech utrzymywała się na pierwszym miejscu list bestsellerów przez rekordowe 46 tygodni). Film na jej podstawie trafia właśnie na ekrany kin.

Książka „Kiedy odszedłeś" podbija serca czytelników na całym świecie. Jesteśmy przekonani, ze podbije również Wasze serca. Dlatego gwarantujemy, że ta powieść Was rozbawi i wzruszy. A jeśli się tak nie stanie, możecie wymienić książkę na zupełnie inną.


Przeczytajcie regulamin

REGULAMIN PROMOCJI
„Obiecujemy, że ta powieść cię rozbawi i wzruszy. Jeśli tak się nie stanie - możesz wymienić ją na inną".


§ 1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem promocji „Obiecujemy, że powieść cię rozbawi i wzruszy. Jeśli tak się nie stanie - możesz wymienić ją na inną" (zwanej daje „Promocją") jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „ZNAK".
2. Promocja dotyczy wydanej przez ZNAK powieść Jojo Moyes Kiedy odszedłeś, zwanej dalej „Książką".
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu z Promocji może skorzystać każda osoba fizyczna, która dokonała zakupu Książki w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą.
4. Celem Promocji jest zapewnienie gwarancji dobrej lektury osobom, które zakupią Książkę.

§ 2
[ZASADY PROMOCJI]
1. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a) w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. zakupić Książkę
w dowolnym punkcie sprzedaży (decyduje data sprzedaży wskazana na paragonie);
b) zachować dowód zakupu Książki (np. paragon z kasy fiskalnej).
2. W ramach niniejszej Promocji każdy jej uczestnik może zamienić Książkę na inną książkę z oferty ZNAK, a ZNAK zobowiązuje się do odesłania na własny koszt wybranej nowej książki na adres wskazany w Formularzu.
3. Aby otrzymać w zamian Książkę inną książkę należy spełnić następujące warunki:
a) ściągnąć ze strony ZNAK (https://www.wydawnictwoznak.pl/Moyes) i wypełnić formularz zwrotu (dalej „Formularz");
b) wysłać, w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o., ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, z dopiskiem KIEDY ODSZEDŁEŚ):
I. książkę,
II. dowód zakupu Książki (lub wyraźną kopię tego dowodu),
III. uzupełniony Formularz;
c) nowa książka wybrana przez uczestnika Promocji musi znajdować się w aktualnej ofercie księgarni internetowej ZNAK (https://www.znak.com.pl) a jej cena jej cena katalogowa brutto (bez rabatów) nie może przekraczać kwoty 39,90 zł.
d) dana osoba może skorzystać z Promocji tylko raz.

§ 3
[DODATKOWE POSTANOWIENIA]
1. Koszty odesłania Książki do ZNAK pokrywa wysyłający.
2. Koszty wysyłki nowej (wymienionej) książki pokrywa ZNAK.
3. W ramach Promocji nie ma możliwości wymiany Książki na droższą książkę (nawet za dopłatą).
4. Skorzystanie z uprawnień wynikających z Promocji możliwe jest wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie tj. jedynie u Organizatora na warunkach opisanych w § 2 Regulaminu. Nie ma możliwości wymiany Książki na zasadach określonych w Regulaminie w księgarni lub innym miejscu, w którym dokonano zakupu Książki.
5. W celu wykonania Promocji strony zawierają umowę zamiany książek o tej samej wartości rynkowej.
6. Organizator Promocji zastrzega, że nie będzie wysyłał nowych książek, ani odsyłał nadesłanych do siebie Książek w przypadku, gdy: (i) do przesłanych Książek nie dołączono dowodu zakupu (jego czytelnej kserokopii) lub Formularza, względnie (ii) przesłany z Książką Formularz został wypełniony w sposób uniemożliwiając wykonanie przez ZNAK zobowiązania wynikającego z Promocji (w szczególności nieczytelny), jak również (iii) w przypadku wybrania nowej książki, która nie odpowiada wymaganiom określonym w § 2 ust. 3 lit c Regulaminu oraz w przypadku (iv) gdy nastąpi zwrot przesyłki zawierającej nową książkę.
7. ZNAK będzie przetwarzał dane osobowe ujawnione na Formularzu w celu wykonania Promocji w szczególności przesłania wybranej Książku do uczestnika.

FORMULARZ ZWROTU DO PROMOCJI
„Obiecujemy, że ta powieść cię rozbawi i wzruszy. Jeśli tak się nie stanie - możesz wymienić ją na inną"

 


IMIĘ: ..................................................................................................................

NAZWISKO: ........................................................................................................

 

ADRES DO WYSŁKI:

ULICA I NUMER DOMU: ........................................................................................

KOD POCZTOWY: .................................................................................................

MIASTO: .............................................................................................................


KONTAKT

TEL.: ..................................................................................................................

E-MAIL:...............................................................................................................

 

Jojo Moyes

Kiedy odszedłeś

Tłumaczenie: Nina Dzierżawska

Gdy coś się kończy, coś nowego się zaczyna.

Nie myśl o mnie za często…
Po prostu żyj dobrze.
Po prostu żyj.
Will

Tyle że Lou nie ma pojęcia, jak to zrobić. I trudno jej się dziwić.
A jednak Kiedy odszedłeś to nie tylko historia o podnoszeniu się po utraconej miłości, lecz także inspirująca opowieść o nowych początkach. Pamiętając o obietnicy złożonej ukochanemu, Lou stara się znajdować nowe powody, dla których warto czekać na każdy kolejny dzień.

*

Miłośnicy pisarstwa Jojo Moyes odnajdą w tej książce to, co najbardziej cenią w jej twórczości: ujmujący humor, autentyzm i zapadających w serce bohaterów. A ci, którzy jeszcze nie znają tej autorki, mogą być pewni, że po lekturze Kiedy odszedłeś popędzą do księgarń, by jak najszybciej nadrobić zaległości.

Jojo Moyes to ulubiona autorka milionów czytelników, a jej pisarstwo jest światowym fenomenem wydawniczym. Udało jej się wyrównać rekord należący do Harlana Cobena i Stephena Kinga – trzy jej książki znalazły się równocześnie na listach bestsellerów „New York Timesa”. Na listach najlepiej sprzedających się tytułów wyprzedza Marie Kondo, Paulę Hawkins czy George’a R. R. Martina.

Poprzednia książka o perypetiach Lou Clark sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy (w Niemczech utrzymywała się na pierwszym miejscu list bestsellerów przez rekordowe 46 tygodni). Film na jej podstawie trafia właśnie na ekrany kin.