Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

25.07.2014

Jubileusz(e) ks. Adama Bonieckiego

W piątek 25 lipca ks. Adam Boniecki - wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego" - kończy 80 lat. Naszemu Autorowi składamy najserdeczniejsze życzenia!

Rok 2014 dla ks. Adama Bonieckiego jest rokiem szczególnym, bo pełnym okrągłych jubileuszy:
- 50 lat mija od pierwszej publikacji ks. Adama na łamach „Tygodnika Powszechnego",
- 40 lat temu wydał nakładem Znaku swoją pierwszą książkę Rozmowy niedokończone,
- 35 lat temu objął stanowisko redaktora naczelnego polskiej edycji „L'Osservatore Romano",
- 15 lat temu ks. Boniecki został redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego".

Ks. Adam Boniecki MIC urodził się w 1934 roku. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek zespołu „Tygodnika Powszechnego" od 1964 roku. Duszpasterz akademicki przy uniwersyteckim kościele św. Anny.

Zadebiutował w Znaku książką Rozmowy niedokończone (1971). W latach 1972-1974 przebywał we Francji, gdzie zapoznał się z życiem Kościoła posoborowego. Te doświadczenia zaowocowały książką Notes. W 1979 roku Jan Paweł II wezwał ks. Bonieckiego do Rzymu i powierzył mu zorganizowanie polskiej edycji „L'Osservatore Romano". Kierował nią do 1991 roku.

W roku 1983 ukazało się opracowane przezeń Kalendarium życia Karola Wojtyły. Wydał też trzytomowy Notes rzymski - zapis pracy ponad dziesięcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej. W 1993 roku został przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Marianów. Funkcję tę sprawował do 2000 roku.

Po śmierci Jerzego Turowicza w lipcu 1999 roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego, które piastował przez 15 lat. Nie stracił jednak związków z pismem, otrzymując tytuł redaktora seniora. Jego ostatnią jak dotąd książką jest Zakaz palenia (2014) - zbiór felietonów opubliowanych w latach 2011-2014 w „Tygodniku Powszechnym".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2011) oraz Komandorią Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre national du Mérite - 1982). Przewodniczy kapitułom: Medalu św. Jerzego - honorowej nagrody „Tygodnika Powszechnego", oraz Nagrody Znaku i Hestii im. imienia księdza Józefa Tischnera.

3 listopada 2011 r., po wypowiedziach w mediach na temat obecności krzyża w sali Sejmu oraz udziału Adama Darskiego „Nergala" w programie TVP, przełożeni zakonni nakazali mu ograniczyć wystąpienia publiczne do łamów „Tygodnika Powszechnego". Ks. Boniecki pozostał natomiast aktywny publicznie, Sam zainteresowany podporządkował się poleceniu, nie rezygnując zarazem ze spotkań z czytelnikami, m.in. uczestniczy w spotkaniach autorskich i różnego rodzaju konferencjach.

 

fot. Piotr Drabik/Wikimedia Commons

Książki