Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

02.04.2017

Feniks Główny dla małżeństwa Ludmiły i Stanisława Grygielów

W sobotę 1 kwietnia wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2017. Statuetkę Feniksa Głównego otrzymało małżeństwo: prof. Stanisław Grygiel oraz Ludmiła Grygiel. Państwo Grygielowie, przez wiele lat należący do grona bliskich przyjaciół papieża Jana Pawła II, są także związani ze środowiskiem naszego wydawnictwa i miesięcznika „Znak". Serdecznie gratulujemy!

Ludmiła Grygiel - absolwentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim - jest redaktorką, tłumaczką i autorką wielu publikacji i opracowań o tematyce religijnej. W Wydawnictwie Znak wydała m.in.: „Miłosierdzie Boże dla świata całego" (1993), „Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu. Mistyka siostry Faustyny" (2002) oraz ostatnio „Prorok ze św. Anny. Biskup Jan Pietraszko" (2017). W swoim dorobku ma tłumaczenia i opracowania listów i modlitw św. Katarzyny ze Sieny, a także innych publikacji w języku polskim i włoskim.

Prof. Stanisław Grygiel, z wykształcenia filolog i filozof, przez blisko 20 lat był redaktorem miesięcznika „Znak", przez dekadę również wykładowcą filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po wyjeździe do Włoch (1980) wykładał filozofię człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ponadto do 2002 roku kierował kwartalnikiem „Il Nuovo Areopago". W dorobku ma kilkanaście publikacji książkowych.

Uroczysta gala organizowana co roku w ramach Targów Wydawców Katolickich odbyła się w sobotę wieczorem w katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.

Fot. Janusz Rosikon

Jednał ludzi z Bogiem

Jego natchnione kazania głoszone z ambony kolegiaty św. Anny w Krakowie przyciągały tłumy. Wielu usłyszało go tam po raz pierwszy, jak ksiądz Józef Tischner, który tak wspominał kapelana i swojego mentora: „Zamieniał ziarno Ewangelii na chleb dla wygłodzonych. A głód był wtedy ogromny”.

Biografia Ludmiły Grygiel ukazuje postać Sługi Bożego Jana Pietraszki – kaznodziei, kierownika duchowego, kapelana akademickiego czy w końcu wiernego przyjaciela Jana Pawła II. Papież napisał po jego śmierci, że „obdarzył Go Bóg darem szczególnego rozumienia Słowa Bożego oraz darem prostoty i głębi w jego przekazywaniu”.

Autorka maluje portret prawdziwy Biskupa, takiego, jakiego pamiętają uczestnicy tamtych pamiętnych mszy. Ale każdy czytelnik odnajdzie w tej historii inspirującą aktualność postaci „Proroka ze św. Anny”. Poczuje też tęsknotę za takimi kapłanami, którzy w konfesjonałach czy z ambony potrafili jednać tysiące ludzi z Bogiem.