Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

20.07.2017

Dyskusja o jednym z najbardziej palących problemów współczesności

„Wiara w czasach niewiary" to głos - a właściwie wiele głosów - w bardzo aktualnej dyskusji o tym, gdzie człowiek współczesny poszukuje Boga. Mnogość doświadczeń, poglądów i dróg do zrozumienia roli wiary w życiu czyni tę książkę inspirującą panoramą świata współczesnego. Filozofka Agata Bielik-Robson, antropolog Wojciech Burszta, psycholog Bartłomiej Dobroczyński, dominikanin Jan Andrzej Kłoczowski, benedyktyn o. Leon Knabit, filozof religii Krzysztof Mech, opiekun Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej, benedyktyn o. Maksymilian Nawara, matematyk Andrzej Tyc, misjonarz brat Robert Wieczorek oraz Krzysztof Zanussi, reżyser, rozmawiają o tym, czym jest dla nich Bóg i jakie miejsce zajmuje w ich życiu szeroko pojęta religijność.

Intymne rozważania przechodzą w próbę zdiagnozowania problemów, z jakimi mierzy się nowoczesne społeczeństwo - nie tylko polskie. Doświadczenia prywatne rozmówców i pytania, które sobie zadają, stanowią ilustrację problemów, zaprzątających naszą lokalną społeczność. Okazują się być one odbiciem procesów ogólnoeuropejskich, a te z kolei mają wymiar ogólnoświatowy, uniwersalny.

Dzisiejsza multikulturowość, nomadyzm i postępująca ateizacja społeczeństw mają wpływ na to, jak - jako ludzie dojrzali - redefiniujemy pojęcie wiary, które zostało nam wpojone w dzieciństwie. Klucze, według których to robimy, są jednak różne.

Joanna Bielska-Krawczyk pisze we Wstępie: „Dla uważnego obserwatora rzeczywistości coraz wyraźniejsza staje się potrzeba wyjścia poza utarte szlaki myślowe w odniesieniu do religii. Dobrze byłoby zastąpić pewne dość płytkie ujęcia tego zagadnienia bardziej fundamentalną refleksją nad tym, czy religia jako taka prezentuje jakąś wartość, której utrata byłaby bolesna i zubażająca dla człowieka i dla ludzkości. Jeśli uznamy, że tak, to jakie postawy należałoby wobec niej przyjmować? Wreszcie jakie zjawiska zachodzące w dziedzinie religii szkodzą jej samej?".

Jak rozmawiać o duchowości w świecie, w którym dialog jest wyzwaniem, a wiara wydaje się przeżytkiem?

Gwałtowne zmiany polityczne i społeczne, mnogość informacji i ścieżek rozwoju duchowego. Którą drogę wybrać? Jak zmieniło się nasze podejście do religii? Gdzie dziś szukamy Boga?

Znani badacze, artyści i duchowni w szczerych, inspirujących rozmowach zastanawiają się nad tym, w co i jak właściwie wierzymy. Próbują zarówno wskazać najważniejsze zmiany społeczne i obyczajowe, które wpłynęły na naszą duchowość, jak i określić rolę, jaką odgrywa dziś szeroko rozumiana tradycja chrześcijańska. Wychodząc od różnorodnych doświadczeń i postaw, zapraszają czytelnika do wspólnej refleksji nad miejscem religii w życiu współczesnego człowieka.


„Tajemnica jest kluczem do religii. Bez poczucia Tajemnicy pozostaje obrzęd i etyka. Ta ostatnia jest oczywiście rzeczą wartościową, ale jeżeli nie jest oparta na czymś fundamentalnym, staje się wyłącznie przekazem tradycji”.
Krzysztof Zanussi

„Na Zachodzie katolicy rzadko chodzą do spowiedzi, natomiast masowo chodzą do psychoterapeutów. I nie trzeba zbytniej przenikliwości, żeby zauważyć, że dzieje się tutaj coś znamiennego”.
Jan Andrzej Kłoczowski OP